Spomíname na vzácnych evanjelikov: Elena Holéczyová

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Elena Holéczyová

Dnes si pripomíname 115 rokov od narodenia  VÝTVARNÍČKY, DRAMATIČKY a SCENÁRISTKY Eleny Holéczyovej. Narodila sa 23.1.1906 v Moravskom Lieskovom a zomrela 5.12.1983 v Prahe.
Národná umelkyňa Elena Holéczyová, rod. Hollá sa narodila ako dcéra evanjelického farára Jozefa Hollého.
Umelecko-priemyselnú školu vychodila v Prahe a ako textilná výtvarníčka venovala podstatnú časť svojho života tvorbe čipiek na motívy balád, ľudových zvykov, rozprávok a piesní. Nechýbajú ani motívy z prírody. Tradičnú ľudovú čipku prepracovala do moderného chápania a tvaru. Jej cit pre striedmu farebnosť, materiál, tvar a dekoratívnosť priam nadchýna a udivuje. Svojim umením ,,definovala nedefinovateľné"
( M. Válek ). Svoje originálne umelecké objavy publikovala knižne v prácach Slovenské ľudové výšivky, Príspevky k technológii slovenskej ľudovej výšivky. Bola činná aj literárno-dramaticky. Napísala niekoľko rozhlasových hier, libretá pre film, ba pôsobila ako režisérka v divadelnom súbore J. Chalupku. V rok u1966 bola vyznamenaná Za vynikajúcu prácu a v roku 1976 vymenovaná za národnú umelkyňu.
K Moravskému Lieskovému mala po celý život vrúcny vzťah, o čom svedčí jej vyznanie :
,,Keď sa moja mama vydala za tatu, čerstvo zvoleného moravsko-lieskovského farára a keď sa doviezli zo Starej Turej na koči cez vŕšky do môjho rodiska Moravského Lieskového, kde ich čakali na začiatku dediny cirkevníci, vyobliekaní v sviatočnom rúchu, aby si privítali mladého kňaza a jeho ženu, mamu očarila nevídaná krása krojov. A toto čaro ju nikdy neopustilo. Vštepila ho aj do sŕdc svojich detí. Preto aj mne sa zdá moravsko-lieskovský sviatočný kroj najkrajší na Slovensku a vo svete".
Zomrela 5.12.1983 v Prahe, jej urna je uložená na cintoríne v Moravskom Lieskovom.
(Dušan Miko)

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.