Spomíname na vzácnych evanjelikov: Dušan Fajnor

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Dušan Fajnor

Pred 145 rokmi sa narodil KŇAZ, REDAKTOR, PUBLICISTIA a biskup Západného dištriktu Dušan Fajnor. Narodil sa 20.11.1876 v Senici a zomrel 9. apríla 1933 v Bratislave. Pochovaný je v Modre.
Syn Štefana Fajnora, po matke bratranec M. R. Štefánika. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, v Uherskom Hradišti, v Soprone, v Szarvasi, právo a klasickú filogóliu na univerzite v Budapešti, teológiu na evanjelickom kolégiu v Prešove a na univerzite v Rostocku. Za evanjelického kňaza bol ordinovaný v roku 1902. Pri farárskom pôsobení v Čáčove bol zvolený nitrianskym seniorom. Na modranskú faru prišiel v roku 1928 po úmrtí Samuela Zocha. V uvedenom roku bol zvolený dištriktuálnym biskupom a od roku 1930 generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podieľal sa na obranných bojoch slovenských evanjelikov proti maďarizácii pred rokom 1918 a bol spolutvorca ústavy vzniknutej ČSR. Vo funkciách zotrval do smrti.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.