Spomíname na vzácnych evanjelikov: Daniel Bocko

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Daniel Bocko

Pred 215 rokmi zomrel KŇAZ, PEDAGÓG a SPISOVATEĽ Daniel Bocko. Narodil sa 31.12. 1751 v Demänovej a zomrel 22.4.1806 v Sarvaši.

Daniel Bocko sa narodil v zemianskej rodine. Gymnázium skončil v Kežmarku. Teológiu vyštudoval v Bratislave a na Univerzite v Jene (Nemecko). Jeho prvým pôsobiskom ako teológa bola v Lhota na Morave, potom bol farárom v Trnovci v rodnom Liptove. Odtiaľ ho pozvali cirkevníci na radu Samuela Tešedíka mladšieho do Sarvaša, kde účinkoval do r. 1803. Ako dekan Békešsko-banátskeho seniorátu sa zaslúžil o rozvoj slovenských škôl. Bol iniciátorom nižšieho ev. seniorátneho gymnázia v Berinčoku, na ktorom sa od r. 1807 používal tzv. Bockovský učebný plán. V pedagogických názoroch bol odporcom S. Tešedíka, presadzoval humanistický smer výchovy. Väčšina jeho tvorby je teologického charakteru. Najzaujímavejšie sú jeho diela Svadební vinše nejvíce pro obcy evang. Dolnozemské (Pešť 1804) a Šlabikar přirozenou a veľmi lehkou nauku k čtení obsahující (Banská Štiavnica 1802), ktorý sa používal ešte aj v 60. rokoch 19. storočia.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.