Slovenskí biskupi na návšteve Maďarska

Slovenskí biskupi na návšteve Maďarska MARCI MAGYARI

Dňa 20. septembra 2021 sa začala trojdňová návšteva slovenských bratov biskupov v Maďarsku. 

ECAV na Slovensku zastupujú Ivan Eľko, generálny biskup, Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu, Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu, Viktória Lisáková, seniorka Rimavského seniorátu, Olivér Nagy, zborový farár v CZ ECAV Dolné Saliby a Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie.

Medzi domácimi pozývajúcimi maďarskými bratmi a sestrami nechýba Tamás Fabiny, predsedajúci biskup, Gergely Prőhle, generálny dozorca, Péter Kondor, biskup Južného dišktriktu, János Szemerei, biskup Západného (Zadunajského) dištriktu, György Krámer, riaditeľ Ústredia Evanjelickej cirkvi v Maďarsku, Zoltán Nagy, senior Békéšskej Čaby, Attila Szpisák, zborový farár CZ ECAV Slovenský Komlóš, Hilda Gulácsiné Fabulya farárka, Tibor Lóczy, zborový pracovník a teológ a Klára Cselovszkyné dr. Tarr, vedúca Oddelenia pre zahraničné záležitosti.

Pondelok patril prehliadke evanjelického kostola na Rákocziho ulici. Hostiteľkou bola sestra farárka Hilda Gulácsiné Fabulya. Pri následných rozhovoroch a vzájomnom spoznávaní sa, pozdravil námestník ministra zahraničných vecí Levente Magyar slovenských hostí po slovensky. Vo svojom príhovore spomenul: "Je v záujme Maďarskej vlády, aby naše vzťahy skutočne fungovali. Politika sa nechce miešať do vašich záležitostí, ale ponúka svoje spoluprácu a podporu vo všetkom, čo slúži na spoločné ciele. Ja si myslím, že keď vznikne dôvera a pozitívna atmosféra, tak nájdete odpovede na všetky otázky. V obidvoch našich krajinách sú silné evanjelické komunity. Keď sa pozrieme na okolité krajiny, tak nikde nemáme také silné evanjelické spoločenstvá, ako práve medzi našimi krajinami. Sme veľmi podobní, sme evanjelici, nevidím žiadne bariéry alebo múry, ktoré by sme nedokázali spoločne nejakým spôsobom prekonať."

21. septembra, teda v utorok začali spoločný program Službami Božími s Večerou Pánovou v Ústredí Evanjelickej cirkvi v Maďarsku. Kazateľom bol Tamás Fabiny. Do slovenského jazyka tlmočil brat Olivér Nagy. Ďalej nasledovala diskusia o aktuálnych cirkevných témach; o školstve referoval János Szemerei a o diakonii Péter Kondor.


V rámci popoludňajšieho programu mali hostia zo Slovenska možnosť nahliadnuť do originálu závetu Dr. Martina Luthera v Knižnici Podmaniczky-Degenfeld. Delegácii sa venovali riaditelia Dr. Gabriella Hubert a Miklós Czenthe.


Podvečer sa zástupcovia evanjelických cirkví Slovenska a Maďarska stretli pri ďalšom bloku diskusií na tému: Cirkev a spoločenské aktuality. Príspevok o zmluve medzi štátom a cirkvou si pripravil generálny dozorca Gergely Prőhle a generálny biskup Ivan Eľko hovoril o Vízii na päť prstov a tiež ekonomickej obnove ECAV na Slovensku. ECAV HU podpísala v polovici marca 2020 zmluvu so štátom. Brat biskup Fabiny objasnil, prečo je dôležitá táto zmluva pre cirkev: "V živote cirkvi a v spolupráci medzi cirkvou a vládou došlo k mnohým zmenám a preto bolo pre nás dôležité, aby sme sa zamysleli nad tým, ako bude naša spolupráca pokračovať v budúcnosti: kde môžeme podporiť vládu, napr. v otázkach, ako je rodina alebo v sociálnych otázkach, v oblasti kultúry a na druhej strane, ako môže vláda podporiť nás, napr. v oblasti diakonie, školstva, ale aj financovania cirkvi, napríklad pri obnove farárskych domov alebo nových materských škôl alebo pri zriaďovaní škôl. Tým sme si chceli zabezpečiť finančnú podporu a bolo nevyhnutné usmerniť financovanie cirkvi. Pretože maďarský štát dal veľmi jasne najavo, že hodnoty cirkvi sú veľmi dôležité a že chce podporovať prácu cirkví. Vďaka tomu máme teraz možnosť pokojne plánovať, ako vyplníme najbližších 10 rokov, ktoré fary a kostoly sa budú renovovať, kde môžeme stavať nové cirkevné budovy v okolí Budapešti, zriaďovať nové materské školy. Veľká časť našej zmluvy zahŕňa, že cirkev je teraz ochotná zriadiť nemocnicu, to znamená, že po 20 rokoch príprav máme teraz možnosť prevziať od štátu malú nemocnicu v Budapešti a cirkevne ju riadiť."

V programe nasledoval dôležitý bod: obnova partnerskej zmluvy medzi oboma cirkvami z roku 2012 a vzájomné uznanie misijnej práce v našich cirkvách. Konkrétnymi prvkami v rámci tejto dohody je budúce postavenie Tibora Lóczyho a tiež fungovanie misijného strediska v Tornali.

Posledný deň návštevy začali účastníci pobožnosťou, ktorú viedol brat generálny biskup ECAV Ivan Eľko. Predstavitelia ECAV a EVM v Budapešti diskutovali o celoštátnej slovenskej službe a celoštátnej maďarskej službe, to znamená aktívne vypomáhanie slovenských farárov v cirkevných s maďarským obyvateľstvom na celom Slovensku a taktiež služba maďarského duchovného v zboroch so slovenskými veriacimi v rámci celého územia Maďarska.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.