Vyučujúcim náboženskú výchovu / náboženstvo ev. a. v.

Vyučujúcim náboženskú výchovu / náboženstvo ev. a. v.

Organizácia školského roka 2020/2021

1. Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína

    2. septembra 2020 (streda).

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (utorok). 

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. 

    júna 2021 (streda).


Termíny školských prázdnin      v školskom roku 2020/2021 

Prázdniny 

 

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

Jesenné

28. október 2020 (streda)


29. október –

30. október 2020
2. november 2010


2. november 2020 (pondelok)


Vianočné

22. december 2020 (utorok)23. december 2020 – 7. január 20218. január 2021 (piatok)            


(pondelok)


Polročné

29. január 2021 (piatok)1. február 2021 (pondelok)
2. február 2021 (utorok)Jarné

Banskobystrický kraj Žilinský kraj

Trenčiansky kraj


12. február 2021 (piatok)

15. február –

19. február 2021

22. február 2021 (pondelok)

Košický kraj

Prešovský kraj


19. február 2021 (piatok)

22. február –

26. február 2021

1. marec 2021 (pondelok)

Bratislavský kraj

Nitriansky kraj

Trnavský kraj

 
Trenčiansky kraj

26. február 2021 (piatok)

1. marec –

5. marec 2021

8. marec 2021 (pondelok)

Veľkonočné

31. marec 2021 (streda)


1. apríl – 6.apríl 2021

26. apríl 2011


7. apríl 2021 (streda)


Letné

30. jún 2021 (streda)1. júl – 31.august 2021

2. september 2011


2. september 2021 (štvrtok)
Testovanie žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl

  • Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ  sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra.
  • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a 25. marca 2021 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
  • Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok).

Maturitná skúška


1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:

a) slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra dňa 16. marca 2021 (utorok),

b) anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 17. marca 2021 (streda),

c) matematika dňa 18. marca 2021 (štvrtok),

d) slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 19. marca 2021 (piatok).

2. Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 8. – 13. apríl 2021.

       

Súťaže


V školskom roku 2020/2021 sú medzi predmetové celoštátne súťaže pre žiakov základných a stredných škôl, ktorých vyhlasovateľom je MŠVVaŠ SR zaradené aj súťaže Biblická olympiáda z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy a Duchovná pieseň. Termíny a propozície budú zverejnené na stránke www.ecav.sk a zaslané koordinátorom súťaží.

 

Informácie o organizácii školského roku nájdete:

       Sprievodca školským rokom 2020/2021

        https://www.minedu.sk/data/att/16787.pdf

       Materiály na prípravu vyučovania:

Učebné osnovy a štandardy z predmetov náboženská výchova – evanjelické

Náboženstvo a tematické výchovnovzdelávacie plány nájdete:

http://skoly.ecav.sk/index.php/na-stiahnutie/nabozenstvo

 

 

B. Inovovaný štátny vzdelávací program: 

1. stupeň: https://www.minedu.sk/data/att/7547.pdf

2. stupeň: https://www.minedu.sk/data/att/7538.pdf

3. gymnáziá: https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-  

vzdelavaci-program/nabozenska_vychova_nabozenstvo_evanjelicka_cirkev_g_4_5_r.pdf

 

Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov:

https://www.statpedu.sk/sk/svp/pilotne-overovanie/

 

cyklus:1.-3.ročník https://www.minedu.sk/data/att/16761.pdf

a 3. cyklus: 4.- 5. ročník; 6.-9. ročník https://www.minedu.sk/data/att/17119.pdf

 

UČEBNICE – vyučovanie ev. a. v. náboženstva

UČEBNICE.docx

PRACOVNÉ  ZOŠITY – vyučovanie ev. a. v. náboženstva

PRACOVNÉ ZOŠITY.docx

METODICKÉ  PRÍRUČKY – vyučovanie ev. a. v. náboženstva

METODICKÉ PRÍRUČKY.docx

Metodické príručky pre 1. stupeň:

Link: https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/skolstvo/metodicke-prirucky-k-vyucovaniu-nabozenstva-1-stupen


Prezentácie k učebným osnovám na vyučovanie náboženstva (Power Point):

Autor: Mgr. Stanislav Grega

Link: https://www.ecav.sk/nabozenstvo


Program Alf

Nahrávanie nového zoznamu žiakov do databázy žiakov.docx


Obrázky k biblickým postavám pre materské školy

https://www.ecav.sk/nabozenstvo (dolu)

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.