METODICKÉ PRÍRUČKY K VYUČOVANIU NÁBOŽENSTVA - 1. STUPEŇ

 METODICKÉ  PRÍRUČKY  K VYUČOVANIU  NÁBOŽENSTVA - 1. STUPEŇ

Milé sestry a bratia, ponúkame vám pracovné verzie metodických príručiek pre 1. stupeň k vyučovaniu náboženstva. Veríme, že budú slúžiť ako pomôcky k príprave hodín náboženstva a v súčasnej dobe aj pre tých, ktorí pripravujú pre žiakov vyučovacie hodiny online.

Linky na  pracovné verzie metodík pre 1. stupeň k učebniciam sestry PaedDr. Ingrid Peťkovskej:

1.       ročník - Chlebíček

Metodika Chlebíček 1. ročník -1.pdf

2.       ročník – Chlebík

Metodika Chlebík 2. ročník -1.pdf

3.       ročník – Chlieb z neba

Metodika Chlieb z neba 3. ročník - 1.pdf

4.       ročník – Chlieb náš každodenný

Metodika Chlieb náš každodenný 4. ročník -1.pdf