V Prešove hľadajú špeciálneho pedagóga a učiteľa/učiteľku NEJ - ANJ

V Prešove hľadajú špeciálneho pedagóga a učiteľa/učiteľku NEJ - ANJ

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá špeciálneho pedagóga na 50% úväzok. Termín nástupu 1.9.2021 a žiadosť je možné poslať elektronicky do 30.6.2021.

Takisto Evanjelická spojená škola v Prešove vypísala výberové konanie na učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách NEJ - ANJ s nástupom od 1.9.2021.