Hľadáme učiteľov pre EGJAK

Hľadáme učiteľov pre EGJAK

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského v Košiciach hľadá nových členov do svojho tímu angličtinárov od 1. 9. 2022.
1- anglického jazyka ideálne s ďalším aprobačným predmetom
2- všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia: ANJ v kombinácii s DEJ alebo NEJ.
https://egjak.sk/