DÔLEŽITÁ informácia pre vyučujúcich náboženstva ev. a. v

DÔLEŽITÁ informácia pre vyučujúcich náboženstva ev. a. v

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR otvorilo trh s učebnicami. Tí, ktorí vyučujete náboženskú výchovu / náboženstvo ev. a. v. v základných školách, môžete si prostredníctvom školy objednať učebnice a pracovné zošity pre žiakov na vyučovanie náboženskej výchovy. Aktuálne informáciehttps://www.minedu.sk/prispevok-na-ucebnice/ 

Vydavateľstvo Tranoscius a. s. vydalo učebnice a pracovné zošity pre všetky ročníky základných škôl.

Metodické príručky pre 5.-9. ročník si môžete objednať alebo zakúpiť priamo vo vydavateľstve Tranoscius a.s.
Ponuka Tranoscia- Učebnice

Metodické príručky pre 1.-4. ročník sú zverejnené na: METODICKÉ PRÍRUČKY K VYUČOVANIU NÁBOŽENSTVA - 1. STUPEŇ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) poskytne základným školám a špeciálnym základným školám na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov príspevok (ďalej len „príspevok na učebnice“) na školský rok 2020/2021.

Príspevok na učebnice na školský rok 2020/2021 sa každej škole určil podľa počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru 2019 (údaje zo štatistických výkazov od CVTI „Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01“ a „Škol (MŠVVŠ SR) 4-01“) a podľa výšky príspevku na žiaka.

Kompletný zoznam učebníc, z ktorých môžu školy vyberať je zverejnený na Edičnom portáli ministerstva školstva. Spôsob výpočtu príspevku, odporúčania na postup pri nákupe učebníc či odpovede na časté otázky sú uvedené na webstránke ministerstva školstva. Aktuálne informácie: https://www.minedu.sk/prispevok-na-ucebnice/ 

UČEBNICE - Tranoscius.pdf

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.