ŠKOLENIE KANTOROV, DIRIGENTOV A SPEVÁKOV V PREŠOVE

ŠKOLENIE KANTOROV, DIRIGENTOV A SPEVÁKOV V PREŠOVE NINA MIHOČOVÁ

V priestoroch Biskupského úradu VD ECAV na Slovensku sa dnes konalo školenie kantorov a hlasovej výchovy pod symbolickým názvom COR(ON)AM DEO... (V Božej prítomnosti...), ktoré organizoval Školský výbor a Sekcia cirkevnej hudby Šarišsko - zemplínskeho seniorátu. 
Po úvodnom biblickom zamyslení brata seniora ŠZS Martina Chalupku sa 40 účastníkov nielen zo ŠZS ale i Spiša, Liptova, Hontu a Myjavy rozdelilo do 4 skupín.
Pod vedením kantorov Martina Vargovčáka a Martina Tipula sa venovali začínajúci o pokročilí kantori v 2 skupinách zdokonaleniu interpretačných zručností v hre na organe (keyboarde) a prehĺbili si vedomosti z oblasti liturgie a liturgickej hudby za účelom skvalitnenia hudobnej stránky evanjelických Služieb Božích. Pod vedením Jaroslavy Oravcovej sa dirigenti zase venovali dirigentským zručnostiam za účelom skvalitnenia hudobného prejavu v rámci duchovných aktivít ECAV. Posledná skupina liturgov a sólových spevákov sa pod vedením Andreja Beleja venovala novým poznatkom z fyziológie hlasového ústrojenstva a zdokonaleniu vokálno-interpretačných zručností. Posledné 2 skupiny nacvičili spoločnú pieseň v štvorhlasnom prevedení, s ktorou vystúpili na záver školenia. 
Na záver poďakoval všetkým prítomným účastníkom organizátor celého podujatia predseda Školského výboru Matej Oráč a tajomník biskupa VD Marek Cingeľ po záverečnej modlitbe udelil prítomným požehnanie. 
Sme vďační za veľký záujem o školenie a veríme, že prítomným kantorom, dirigentom a spevákom prinieslo školenie nové motivácie a podnety do ich služby vo svojich cirkevných zboroch.

Galéria k článku

Nina Mihočová
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.