Scenár rozhlasovej pobožnosti 28. apríl 2021 o 17:30

Scenár rozhlasovej pobožnosti 28. apríl 2021 o 17:30

Téma: Spievajte Hospodinovi
Kazateľ: Štefan Kiss
Kantor: Stanislav Tichý
Piesne: ES č. 601, 360, 346

1. Oslovenie a privítanie

2. Text týždňa: Ž 30, 5 - 6: 

„Ospevujte Hospodina, Jeho zbožní, a oslavujte Jeho svätú pamiatku! Lebo len okamih trvá Jeho hnev, ale celý život Jeho milosť.“

3. Pieseň: ES 601

4. Starozmluvný text: Ž 98:

„Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci: pravica Jeho pomohla Mu, i Jeho sväté rameno. Hospodin svoju spásu oznámil, zjavil svoju spravodlivosť očiam národov. Rozpomenul sa na svoju milosť, na vernosť k domu Izraela; všetky končiny zeme videli spásu nášho Boha. Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! Prepuknite v jasot, plesajte a hrajte! Hrajte Hospodinovi na citare, na citare za hlasného spevu! Trúbami, hučaním rohov pred Kráľom-Hospodinom zvučne plesajte! Nech hučí more i to, čo ho napĺňa, svet i tí, čo na ňom bývajú! Rukami tlieskajte, rieky, vrchy plesajte vospolok pred Hospodinom; lebo prichádza súdiť zem. Svet bude súdiť v spravodlivosti, národy v úprimnosti.“

5. Pieseň: ES 360

6. Príhovor

7. Hudobný vstup

8. Modlitba, Otčenáš, požehnanie

9. Pieseň: ES 346 (počet veršov operatívne podľa zostávajúceho času)

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.