Rozhlasové Služby Božie 28.11.2021 z Popradu- Veľkej

Rozhlasové Služby Božie 28.11.2021 z Popradu- Veľkej

Rozhlasové Služby Božie z Popradu-Veľkej, 28. novembra 2021 Rádio Slovensko o 9:05
Kazateľ: Jozef Vereščak
Kantor: Radoslav Bednár
Piesne: 1, 5, 3, 15, A 5