Rozhlasové prenosy čakajú zmeny

Rozhlasové prenosy čakajú zmeny

Vzhľadom na opakované prosby zo strany RTVS a takisto uvedomujúc si nevyhnutnosť ponúknuť v rozhlasových prenosoch Služieb Božích širokej verejnosti tú najkvalitnejšiu službu, pristúpil Zbor biskupov ECAV k zmenám, ktoré by sme vám radi objasnili v nasledujúcich riadkoch. V utorok 19. októbra 2021 sa s nimi oboznámili aj farári a farárky ECAV, ktorí majú rozhlasové SB v roku 2022 pripravovať.

Dôvodov na zmenu systému rozdeľovania rozhlasových prenosov Služieb Božích a možností na zlepšenie zvukového prenosu bolo hneď niekoľko. 

Prosba prichádza zo strany RTVS, resp. vedenia náboženského vysielania Slovenského rozhlasu opakovane už niekoľko rokov. Veľmi dôležitým aspektom pri nahrávaní SB je totiž priestor, do ktorého prichádzajú rozhlasoví technici. Pri častom striedaní vysielacích miest môže dochádzať k neočakávaným technickým problémom.

Ďalším dôležitým dôvodom na zmenu doterajšieho systému je fakt, že rozhlasový prenos je o zvuku, nie o samotnom chráme či jeho predstavovaní v éteri. Stávalo sa, že akustika, nekvalitný organ alebo menšie a slabšie spievajúce spoločenstvo veriacich spôsobovali v nahrávkach nepríjemné a uchu poslucháča neprijateľné efekty. Tu treba zdôrazniť, že čas, kedy bol príchod rozhlasového štábu oslavou a vzácnou príležitosťou pre cirkevný zbor, sú preč. Prenos je dnes skôr príťažou a nie odmenou.

Potrebujeme poslucháčovi ponúknuť čistý zvukový zážitok a to znamená kvalitný kantor, spoľahlivý organ, dobrá akustika kostola, pekný spev spoločenstva a výborný kazateľ. Práve výber kazateľov bude v kompetencii Zboru biskupov.

V dnešnej mediálnej dobe nejdeme robiť službu malým zborom, aby sa zviditeľnili, ožili. Verejnými rozhlasovými SB slúžime širokej verejnosti, hľadajúcim a sú našou misiou. Preto musíme ponúknuť to najlepšie. Je to naša vizitka a prezentácia ECAV.

Rozdeľovanie rozhlasových prenosov podľa seniorátu sa zmení. Zbor biskupov vybral 6 cirkevných zborov (Trnava, Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava Petržalka, Prešov, Žilina) a 4 náhradníkov (Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Trenčín, Nesvady) odkiaľ sa budú prenosy prioritne vysielať. Podotýkame, že RTVS žiadalo takéto vysielacie miesta iba tri.

Nechceme zaťažiť vybrané cirkevné zbory. Prítomnosť rozhlasového štábu by sa pre nich mal postupne stať bežnou rutinou. Hlavný dôraz bude kladený na pozvaného farára/ku a takisto podľa odporúčaní Výboru cirkevnej hudby- pozvaného kantora/ku.

Veríme, že Pán Boh sa prizná k tomuto dielu a že spoločne prinesieme rozhlasovým poslucháčom ničím nerušené a kvalitné duchovné zážitky pri počúvaní prenosov evanjelických Služieb Božích.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.