Rokovanie s generálnym riaditeľom ZVJS v SR

Rokovanie s generálnym riaditeľom ZVJS v SR

21. apríla 2021 prijal generálny riaditeľ (ďalej len generálny riaditeľ) ZVJS v SR plk. Mgr. Róbert Mudronček generálneho duchovného Ústredia EPS v OS SR a OZ SR (ďalej len generálny duchovný) plk. Mgr. Viktora Saba a kancelára ÚstrEPS Ing. Mgr. Jaroslava Balockého.

Na úvod stretnutia generálny duchovný poďakoval generálnemu riaditeľovi za prijatie. Informoval ho o činnosti ÚstrEPS a o tohoročných aktivitách širšieho spoločenského významu, medzi ktoré patrí najmä jeho inštalácia do funkcie GD ÚstrEPS plánovaná na 24. júna 2021 a 15. výročie vzniku ÚstrEPS plánované na mesiac november 2021. Na tieto slávnostné udalosti ho pri tejto príležitosti spoločného rokovania pozval osobne.
Generálny riaditeľ informoval o príprave koncepcie, ktorá sa bude tvoriť v nadväznosti na schválený zákon o výkone väzby a výkone trestu. Vyjadril názor, že aj ÚstrEPS v OS SR a OZ SR by malo v spolupráci s ÚEPS GR ZVJS prispieť do koncepcie za oblasť duchovnej služby. V tejto súvislosti generálny duchovný ubezpečil generálneho riaditeľa o tom, že aj on z pozície generálneho duchovného bude dbať na to, aby pri tvorbe dokumentu došlo ku konsenzu, aby prípadné konfesijné rozličnosti duchovnej služby Ordinariátu a ÚstrEPS neboli prekážkou pri tvorbe spoločného dokumentu.
V rozprave sa načrtla aj otázka vízie generálneho duchovného rozvoja činnosti ÚstrEPS aj v sociálnej oblasti – napríklad myšlienka „hospicu“ pre osamelých a vyslúžilých príslušníkov silových rezortov SR.
Pozitívnym prínosom sú každoročné detské letné tábory pre deti príslušníkov a zamestnancov ZVJS v mesiacoch júl – august v zariadení Santovka. V tejto súvislosti generálny duchovný navrhol možnosť participácie a účasti v realizačnom tíme duchovných ÚEPS v ZVJS. Generálny riaditeľ sľúbil pomoc pri rokovaní v tejto oblasti.
V závere rokovania generálny duchovný odovzdal plk. Mudrončekovi pamätnú medailu ÚstrEPS.


ZDROJ: www.ustreps.sk

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.