PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 25.11. - 9.12.2021

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 25.11. - 9.12.2021

ROZHLAS

ŠTVRTOK – 25. november   
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

SOBOTA – 27. november 
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

NEDEĽA – 28. november: 1. nedeľa adventná   
Rádio Slovensko Prenos Služieb Božích nz evanjelického kostola v Poprade Veľkej  09.05 – 10.00
Kazateľ: Jozef Vereščák
Kantor: Radoslav Bednár
Piesne: 1, 5, 3, 15, A5
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15 

ŠTVRTOK – 2. december   
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

SOBOTA – 4. december  
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 

NEDEĽA – 5. december     
Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.55

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

ŠTVRTOK – 9. december
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

...............................................................................................................................................................................................

TELEVÍZIA
PIATOK – 26. november   
:2 Moja teta Timrava 12.50 – 13.19 Dokumentárny filmň
Tajomstvá Kristovho hrobu 14.20 – 15.06

SOBOTA – 27. november 
:2 Moja teta Timrava 06.55 – 07.24

NEDEĽA – 28. november
:2 Orientácie 12.50 – 13.15
Slovo 13.15 – 13.20

ŠTVRTOK – 2. december
:2 Gulag, život v sovietskom systéme 15.10 – 16.07

PIATOK – 3. december 
:2 Moja misia 12.25 – 12.50

NEDEĽA – 5. december 
:1 Sedem zhavranelých bratov 17.20 – 18.58 Filmová rozprávka na motívy Pavla Dobšinského
:2 Televízny posol 14.00 – 14.26
Slovo 19.50 – 19.55

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.