PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 23.9. - 30.9.2021

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 23.9. - 30.9.2021

ROZHLAS

ŠTVRTOK – 23. september      
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

SOBOTA – 25. september
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

NEDEĽA – 26. september  
Rádio Slovensko
Prenos Služieb Božích 09.05 – 10.00 z evanjelického kostola Kráľ-Abovce, dcérocirkvi CZ Tornaľa 
Liturguje a káže: zborový farár Marcel Ištvá
Kantor: Ondrej Hruška
V programe vystúpi ženský spevácky zbor
Vedúce spevokolu: Zuzana Esztergályosová a Zuzana Hrušková
Čísla piesní: 205, 453, 203, 652, Antifóna 51

Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

ŠTVRTOK – 30. september 
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TELEVÍZIA

SOBOTA – 25. september
:3 Prenos Služieb Božích 10.00 – 12.00 z evanjelického kostola vo Svätom Kríži pri príležitosti ordinácie novokňazov
Kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Piesne: 192, 648, 585, 475 a A67, 263 

NEDEĽA – 26. september
17. po Svätej Trojici  
:2 Slovo 19.50 Hany Peničkovej, farárky v Šahách 

STREDA – 29. september
:2 Do kríža 22.00 Diskusná relácia / repríza 30. 9. – 13.10 h

PIATOK – 1. október 
:2 GEN.sk 17.35 Miloš Jurkovič, jazzový hudobník – evanjelik