PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 17.8. - 31.8.2023

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 17.8. - 31.8.2023

ROZHLAS
ŠTVRTOK – 17. august     
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 19. august 
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15

NEDEĽA – 20. august    
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Encyklopédia spravodlivých 22.19 – 22.59 

Rádio Devín
Krajina duše 07.10 – 08.00   

ŠTVRTOK – 24. august             
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 26. august       
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 
 
NEDEĽA – 27. august   
Rádio Slovensko
Prenos Služieb Božích 09.05 – 10.00 z evanjelického kostola v Martine 
TÉMA: Starostlivosť o vieru
Kazateľ: Milan Kubík, zborový farár  
Piesne: 86, 345, 203, 355, A53
Kantorka: Martina Šuvadová
Liturgujú: Paulína Šofranková, Slávka Danielová

Rádio Regina 
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.55

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00 

Regina Východ
Božie mlyny 06.15 – 07.00 

ŠTVRTOK – 31. august    
Rádio Regina Západ 
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
........................................................................................................................................................................
 
TELEVÍZIA
 
SOBOTA – 19. august
:2 Renesančné Slovensko 07.25 – 07.54
Moje povstanie 10.20 – 10.30

NEDEĽA – 20. august
:1 Hotel Europa  22.10 – 23.39
:2 Môj emigrant / Paľo Bartoň 17.55 – 18.22
Slovo 19.50 – 19.53 
 
PONDELOK – 21. august
:1 „Rebelové“ / film 20.30 – 22.19
Eštebák / film  22.20 – 00.03 

STREDA – 23. august
:2 Ťapákovci 09.35 – 10.57 Podľa novely Boženy Slančíkovej-Timravy
 
SOBOTA – 26. august 
:2 Renesančné Slovensko 07.25 – 07.54
Moje povstanie 10.20 – 10.33
Nech je svetlo / film 20.40 – 22.09 

NEDEĽA – 27. august
:2 Tvár v rose 12.35 – 13.45 Televízna adaptácia novely Františka Švantnera – príbeh z vojnových čias o tom, že nikto nemôže ostať bokom zápasu medzi silami dobra a zla.
Televízny posol 14.00 – 14.26
Slovo 19.50 – 19.53 

UTOROK – 29. august 
:2 Financoval som SNP / dokument 15.20 Príbeh Imricha Karvaša