Príklad hodný nasledovania

Príklad hodný nasledovania

V zastúpení Strediska evanjelickej diakonie Košeca (SED), chcem aj takýmto spôsobom poďakovať a vyzdvihnúť nezištnú pomoc bratovi kpt. Mgr. Ondrejovi Rišiaňovi, PhD., dekanovi Veliteľstva pozemných síl v Trenčíne.

Brat Ondrej Rišiaň ponúkal SED nezištnú, obetavú – nielen duchovnú službu, ale predovšetkým poslúžil aj manuálnou prácou. Často preťažený personál SED počas obdobia pandémie absentoval. Brat Ondrej Rišiaň ochotne prichádzal do SED, kde sa podieľal na pomocných prácach, či pri výstavbe prístrešku k výťahu, ktorý sme svojpomocne realizovali. Taktiež slúžil aj rannými duchovnými zamysleniami pre klientov cez interný rozhlas z kaplnky nášho zariadenia. V spolupráci s miestnou samosprávou, a to nielen v Košeci ale aj na okolí vyslaný vedením Ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR sa zúčastňoval s tímom sestier nášho SED celoplošného testovania na COVID-19. Ochotu byť nápomocný preukazoval a preukazuje aj v CZ ECAV v Považskej Bystrici, jednak ako kazateľ slova Božieho, či liturg počas slávnostných služieb Božích, ale aj zastupovaním počas mojej hospitalizácie. V považskobystrickom CZ, kde má trvalý pobyt sa horlivo s celou svojou rodinou zúčastňuje bohoslužobného a cirkevno-zborového života. Preto aj po dohovore s bratom gen. duchovným ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR plk. Mgr. Viktorom Sabóom, chcem tento ojedinelý príklad dať do pozornosti, širokej evanjelickej verejnosti, hlavne jej duchovným a cirkevno-zborovým funkcionárom na povzbudenie.

Bratovi Ondrejovi Rišiaňovi v mene Strediska evanjelickej diakonie v Košeci, ako aj CZ ECAV v Považskej Bystrici, vyslovujem úprimné srdečné poďakovanie.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.