Príbehy evanjelického cintorína... Živá záhrada pamäte

Príbehy evanjelického cintorína... Živá záhrada pamäte

Poznáte príbeh Andreja Gálika, dušou evanjelika a svetoobčana s dobrodružným príbehom? Viete, že je pochovaný na   evanjelickom cintoríne v Košiciach?

Naša škola, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, sa z iniciatívy pána riaditeľa Mgr. M. Ilavského   zapojila do projektu Príbehy evanjelického cintorína pri príležitosti Dní kultúrneho dedičstva 2021 v duchu témy „Dedičstvo pre všetkých“. Dobrovoľnícke podujatie sme zorganizovali s cieľom znovuobjavenia a sprítomnenia príbehov, ktoré sa spájajú  s košickým evanjelickým cintorínom.

Košický evanjelický cintorín na Žriedlovej ulici neďaleko historického centra mesta bol založený v roku 1687. Má viac ako tristoročnú históriu, preto je najdlhšie zachovalým predmestským cintorínom v Košiciach. Je tu pochovaných mnoho ďalších evanjelických osobností zo slovenskej, maďarskej, nemeckej a americkej histórie. Ich pozostatky, ktoré tu dodnes ležia, historicky aj spoločensko-kultúrne spájajú a reprezentujú kontakty i vzájomné vzťahy Slovenska a Maďarska, Nemecka či USA a iných národov. Je to naša spoločná „živá záhrada pamäti“ – vzácne kultúrne dedičstvo pre všetkých.

Dobrovoľnícke podujatie sa uskutočnilo 23.9.2021. Prostredníctvom zážitkového vyučovania si naši žiaci mohli uvedomiť,  ako história ovplyvňuje  prítomnosť. Študenti najprv   v spolupráci  so Správou mestskej zelene – Košice vyčistili areál vyzbieraním odpadkov a pohrabaním pokosenej trávy.   Potom si rozšírili svoje vedomosti vďaka prednáškam, ktoré si  pripravili sami. Ich príspevky sa venovali jednej z osobností pochovaných na tomto pietnom mieste,  osobnosti Andreja Gálffy-Gálika, cestovateľa, podnikateľa, majora, účastníka Americkej občianskej vojny, ktorý časť života prežil vo Francúzsku,  USA, ale aj v Austrálii, aby sa na sklonku svojho života vrátil do Uhorska, konkrétne k synovi do Košíc. V dome na Alžbetinej ulici, kde strávil posledné roky, je  inštalovaná pamätná tabuľa, aby sa na jeho príbeh nezabudlo.  Program tohto dopoludnia bol obohatený o prednášku evanjelického farára z Opinej Mgr. Radoslava Gregu o histórii evanjelického cintorína. Prekvapením pre našich študentov bol príchod vojaka – pešiaka Únie v dobovej uniforme  z čias   občianskej vojny. Slavomír Geffert zo združenia S. A. M. O.V ako „živá historická postava“  sprítomnil a  pútavým spôsobom poodhalil realitu vojenského života nielen majora Gálika.

Ako zhodnotila toto zážitkové vyučovacie dopoludnie naša žiačka septimy Michaela Simanová? „Takáto interaktívna prednáška nám poskytla oveľa viac informácií (a oveľa viac si aj zapamätáme) než klasická vyučovacia hodina alebo prednáška v miestnosti, kde všetci sedíme a každých pár minút kontrolujeme hodiny a nevieme sa dočkať, kedy sa to už skončí. Najviac sa mi však páčilo to,  že táto akcia spojila dve veci, ktoré mám veľmi rada - históriu a dobrovoľníctvo. Myslím si, že je dôležité poznať našu minulosť, poučiť sa z chýb našich predkov a ak sa k tomu pridá ešte aj činnosť, ktorou môžem niekomu pomôcť, je to niečo výnimočné a naozaj úžasné.“ 

Sme vďační všetkým zúčastneným organizáciám a jednotlivcom (Krajský pamiatkový úrad Košice-Juraj Gembický a Gabriel Szeghy, Správa mestskej zelene v Košiciach, Tomáš Ondrejšík za Knižnicu J. Bocatia, Slavomir Geffert spolok S.A.M.O.V. a mesto Košice), že tento dobrovoľnícky projekt podporili a pomohli zorganizovať.   

Veríme, že neostane len pri pilotnom projekte. Potrebujeme si pripomínať minulosť, miesta a ľudí, aby odkaz minulosti pretrval aj pre ďalšie generácie.

Galéria k článku

Juraj Gembický