Posviacka zborovej siene v Lehôtke

Posviacka zborovej siene v Lehôtke

V cirkevnom zbore ECAV Mašková, vo fílii Lehôtka, sa 5.9.2021 uskutočnili dve  udalosti.

Tá prvá sa uskutočnila pri modlitebni, s ktorou sme sa rozlúčili po 90. rokoch od jej posvätenia 6.septembra 1931. Táto budova v minulosti slúžila ako škola, ale v súčasnosti je v nevyhovujúcom stave, ba až v havarijnom stave, a preto sa konvent CZ Mašková, v spolupráci so sestrou dozorkyňou Ing. Radkou Mendlovou rozhodol, na základe starostu obce Richarda Laššana – zástupcu dozorcu CZ Mašková že sa miesto stretávania na Službách Božích premiestni do priestorov obecného úradu – kultúrneho domu. Richard Laššan sa ujal tejto úlohy a pripravil pre nás dôstojné miesto na služby Božie. Zároveň sa pri budove modlitebni poďakoval všetkým učiteľom, ktorí vychovali množstvo vzdelaných občanov obce. A skonštatoval, že tam viedli kroky našich predkov ktorí sa stretávali s Pánom a upevňovali sa vo viere a prijímali sviatosti. Spomenul aj našu zosnulú sestru kostolníčku Annu Hriňovú, ktorá sa 26 rokov vzorne starala o modlitebňu a oltár zdobila tými najkrajšími kvetmi.

Po príhovore umiestnil na modlitebňu venček vo farbách obce Lehôtka.

Po presune do zborovej siene sa začala druhá udalosť- slávnostné služby Božie a posvätenie miestnosti. Posväcujúcu reč a posviacku vykonal vznešený brat konsenior Novohradského seniorátu Michal Gubo na základe textu F 1, 27, ktorou nás povzbudil vo viere a hovoril o nádeji, o svedectve a o tom, že Otec nebeský nás má stále rád. Stále máme bojovať za svoju vieru, nasledovať Pána Ježiša a zostať v jednom duchu. Liturgoval brat diakon Juraj Holek a domáci námestný farár Dušan Chovanec. Počas slávnosti odznela báseň Andreja Hajduka „Za Cirkev“ v podaní Zuzany Ďurčíkovej a sólospev v podaní Sabíny Gubovej s hudobným doprovodom Slávky Gubovej a Michala Apjara. Domáci brat farár nás v histórii školy a modlitebne preniesol do časov minulých. Úprimné poďakovanie patrí br. Jánovi Jančovi ml., ktorý nezištne prispel krásnym oltárnym krížom. Po príhovoroch brata Juraja Holeka a Kataríny Kučerovej – s. farárky, ktorá pôsobila v našom CZ, sme zaspievali našu evanjelickú hymnu.

Po ukončení služieb Božích, domáci viery a hostia, medzi ktorými bol rodák a poslanec Banskobystrického kraja MUDr. Juraj Pelč, starostka obce Mašková Ing. Bronislava Brablecová, sa premiestnili k občerstveniu do kultúrneho domu. Duchovne naplnení a s radostným srdcom sme sa rozišli do svojich domácností.

NECH PÁN POŽEHNÁ TOTO DIELO.  

Galéria k článku

Dušan Chovanec
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.