Plánovali spomienkové podujatie: Nezabudnutí susedia

Plánovali spomienkové podujatie: Nezabudnutí susedia

V priestoroch GBÚ prijal 22.4:2021 brat generálny biskup zástupcov Židovskej náboženskej obce, aby prediskutovali plánované podujatie s názvom: "Nezabudnutí susedia." To sa má uskutočniť 9.9.2021 v Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia na mnohých miestach Slovenska, aj vo viacerých evanjelických cirkevných zboroch.

Prítomní boli: Martin Kornfeld, tajomník Ústredného zväzu židovských obcí, Jozef Klement predseda banskobystricko-zvolenskej židovskej náboženskej obce, Martin Korčok vedúci Múzea holokaustu v Seredi a Pavol Strežo, vedúcich Spoločenstva Novej Evanjelizácie v Dolnom Kubíne. 

V októbri 2020 zaznela prvá prosba a ponuka, aby sa cirkevné zbory Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku zapojili do nového formátu pripomenutia si obetí holokaustu a tiež záchrancov prenasledovaných Židov.

Úsilím organizátorov je, aby sa takáto spomienka neuskutočnila iba oficiálnym spôsobom a vo veľkých mestách (Bratislava, Zvolen), ale hoc i v malej a skromnej podobe na čo najväčšom počte miest, odkiaľ boli Židia deportovaní. Zároveň sa priznali, že takéto miestne spomienky nezačínajú organizovať cez samosprávy a ich orgány, ani cez farnosti rímskokatolíckej cirkvi, ani cez rozličné miestne občianske združenia, ale odvážili sa prostredníctvom evanjelických cirkevných zborov a ich predstaviteľov. S dôverou si totiž uvedomujú, že evanjelickí farári a občania evanjelického vierovyznania stáli v prvých radoch medzi tými, ktorí sa počas II. svetovej vojny snažili o schovávanie a záchranu prenasledovaných židov. Organizátori majú nádej, že okolo členov evanjelických cirkevných zborov, ktorí si na miestnej úrovni pripomenú obete holokaustu a tiež záchrancov, sa prirodzene vytvorí a bude rásť miestna komunita, skladajúca sa z občanov bez rozdielu konfesie, národnosti, či politickej príslušnosti. A že vznikne tradícia takýchto spomienok na tých, ktorí mali byť zabudnutí...

Ak čítame napríklad iba knihu v Pánovi zosnulého generálneho biskupa ECAV Pavla Uhorskaia „Cirkev v útlaku“ uvedomíme si, koľko obsahuje informácií o tom, že farári, väznení, prenasledovaní či postihnutí za komunizmu, sa predtým aktívne zapojili do protifašistického odboja počas II. svetovej vojny a mali dočinenia so schovávaním Židov a pomocou židovských občanom. Pre našich rodičov a starých rodičov to bola skúška ich viery a ľudskosti, v ktorej obstáli. Nikto im nemusel vysvetľovať dôvody, prečo sa majú postaviť proti fašizmu a holokaustu a riskovať svoje životy, či životy svojich rodín. Sme im stále dlžní vďaku, uznanie a úctu za ich hrdinstvo.

Hlavným cieľom septembrového podujatia by malo byť pripomenúť si prenasledovanie a násilné vyvezenie našich židovských spoluobčanov, ktoré končilo väčšinou smrťou, a tiež pripomenúť si tých, ktorí prenasledovaným pomáhali. Takýmito spomienkami preukazujeme náš zmysel pre ľudskosť, demokraciu, kultúrnosť a hrdinstvo, ako to bolo v generácii spred vyše sedemdesiatich piatich rokov.

Ak zvážite, že sa pripojíte, prosím, prihláste sa čím skôr priamo u pánov Jozefa Klementa jklement@klemo.sk, alebo Martina Korčoka martin.korčok@gmail.com. Na požiadanie Vám pošlú aj inštrukcie, ako by spomienka mohla vyzerať.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.