Pamiatka posvätenia chrámu v Tomášovciach

Pamiatka posvätenia chrámu v Tomášovciach

„Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu!“ ( Ž 84, 6 ).

     Nejedna kresťanská rodina v Cirkevnom zbore Tomášovce mala na mysli cestu do chrámu. Túžila osláviť Otca nebeského a poďakovať sa Mu za doterajšie požehnanie. Išli sme s radosťou, lebo naše oči mohli opäť uvidieť a vypočuť si bývalého slova Božieho kazateľa, vznešeného brata konseniora Mgr. Miroslava Dubeka. Tieto slávnostné pocity sme prežívali 26. septembra 2021 na službách Božích v Tomášovciach.
     Náš stánok Boží bol posvätený dňa 30. septembra 1995 a tak sme si pripomínali 26 rokov od tých pamätných dní. Brat hosťujúci kazateľ bol v tých časoch zborovým farárom a veľkou mierou sa pričinil o výstavbu nášho kostola. Dodnes mnohí členovia nášho zboru spomínajú na tie chvíle s radosťou a vďakou.
     Každú nedeľu a vo sviatok nás chrám Boží volá pomocou svojich troch zvonov, aby sme oslavovali meno Božie, modlili sa za svoju a za spásu našich blízkych. Naša radosť bola podporená aj prejavom ďalšieho vzácneho hosťa, brata seniorálneho dozorcu Pavla Baja.
     Blahoslavení sú ľudia, ktorí v Pánu Bohu skladajú svoju nádej. Aj my ju do Božích rúk ukladáme, lebo Pánom budúcich dní nie je človek, ale Pán Ježiš. Tieto myšlienky vládli v našich srdciach, keď sme počúvali kázeň, príhovory, ale aj spevy nášho spevokolu. Náš chrám Boží patrí medzi novšie kostolné stavby, napriek tomu si však chceme udržať dedičstvo viery našich predkov.
     Modlíme sa za to, aby si vždy a v každom čase našiel svojich návštevníkov, veriacich ľudí, ktorí prídu a v duchu sa pomodlia. Nech nás všetkých Pán Ježiš sprevádza svojou milosťou a láskou. Nech aj v našom chráme Božom vždy zaznie chválospev na slávu Božiu. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek mierou prispeli ku našej milej slávnosti.

Galéria k článku

Michal Gubo
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.