Operácia Vianočné dieťa

Operácia Vianočné dieťa

V sobotu 14. decembra pripravili v CZ ECAV Štítnik v spolupráci s organizáciou Samaritan´s Purse podujatie určené pre deti s názvom „Operácia Vianočné dieťa“. Deti mohli počuť evanjelium o Pánovi Ježišovi Kristovi.

Zborová sestra farárka Mgr. Jana Ilčisková na úvod deti privítala a modlila sa za celé stretnutie. Manželia Soldanovci deťom priblížili lásku, ktorú im Pán Boh ponúka. Sestra zborová farárka predstavila deťom Boží plán s ľuďmi. Hovorila o tom, ako nás Pán Boh miluje a ako nás nechce nechať žiť v hriechu. Na záver deti povzbudila, aby túžili spoznávať Pána Ježiša, pretože On chce byť aj ich priateľom. Zároveň mohli deti spievať na Božiu chválu. Aby im nebola zima, tak sa spolu so sestrou farárkou naučili ukazovacie pesničky a zohrievali sa v studenom chráme Božom.
Na záver boli rozdané balíčky, ktoré vyrobili bratia a sestry v zahraničí. Všetci si ich spoločne otvorili a každý sa tešil z toho, čo v nich našiel. Medzi deťmi bolo aj dievčatko, ktoré prišlo bez čiapky a rukavíc, v škatuli si ich našlo a tiež tam bolo dievčatko, ktoré miluje psíkov a v balíčku si našlo malého plyšového psíka. Celé toto podujatie oslovilo nie len deti, ale prišlo aj veľa rodičov, z čoho sme mali skutočne radosť. Viacerým rodičom vyhŕkla slza, keď počuli o Božej láske a videli detskú radosť.
Podstatou celého podujatia bolo ukázať deťom, aký je úžasný život s Pánom Bohom, život v Jeho láske, život s Ním po boku. Veríme, že aj takýmto spôsobom Pán Boh otváral srdcia detí a touto cestou ďakujeme organizácií Samaritan´s Purse za ich spoluprácu a prajeme všetkým, ktorí sa angažujú v tejto organizácií, aby ich Pán Boh mocne chránil, viedol a vyprosujeme pre nich hojné Božie požehnanie. Nech Pán Boh vynahradí všetkým dobrým ľuďom ich lásku.

Galéria k článku

Jana Ilčisková