Online stretnutie Trojpartnerstva 2021

Online stretnutie Trojpartnerstva 2021

V stredu, 10. marca sa konalo tradičné stretnutie Trojpartnerstva, ktoré sa koná každoročne Tentokrát bolo prvýkrát virtuálne. Na úvod všetkých prihlásených partnerov privítal brat generálny biskup Ivan Eľko. Stretnutie otvoril krátkym zamyslením na biblický text z 1. listu Tesalonickým 2 kapitoly. Vybral z neho úryvok, ktorý obracia našu pozornosť od všadeprítomnej témy pandémie k téme, ktorá sa pre mnohých stala veľmi aktuálnou. K téme fyzickej cirkvi.

Stretnutie bolo rozdelené na 3 bloky: 1. blok -  zhodnotenie „koronaroku“. Bolo to presne rok od nášho posledného spoločného stretnutia v Neudietendorfe a súčasne od vyhlásenia prvých protipandemických opatrení v našich krajinách. V tomto bloku odzneli referáty viacerých vedúcich cirkví. Za ECAV mal referát brat generálny biskup Ivan Eľko. Za Evanjelickú cirkev v strednom Nemecku sestra regionálna biskupka Friederike Spengler a za Evanjelickú krajinskú cirkev vo Württembergu odznel referát od sestry referentky pre partnerstvo Cornelie Wolf. 2. blok obsahoval referáty z našich spoločenstiev – Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM), Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ) a Evanjelickej Diakonie (ED). Rovnako informovali partneri o udalostiach a aktivitách zo spoločenstiev obidvoch partnerských cirkví.

Jedným z referentov bol aj diakon Pétur Thorsteinsson z partnerskej Diakonie Württemberg. Svoj referáte rozdelil do 7 bodov:

 „Milé pozdravy všetkým z Württembergu. Renate Mann a ja sme si pripravili pre vás 7 bodov. Chcel by som to urobiť tak, že naše skriptum budeme zdieľať na obrazovke pre všetkých kvôli čitateľnosti a zrozumiteľnosti. Na prvom mieste mi dovoľte, aby som odovzdal srdečný pozdrav od prof. Dr. Annety Noller, našej novej predsedníčky diakonie Württemberg. Chcela by postupne spoznať všetkých partnerov diakonie. Dnes žiaľ nemohla byť s nami. To isté platí aj pre moju šéfku, pani Dr. Dinzinger. Chcela sa pokúsiť aspoň čiastočne sa  zúčastniť, avšak to žiaľ nebolo možné. Srdečne všetkých pozdravuje. Ale my, ako tím akcie Hoffnung für Osteuropa (Nádej pre východnú Európu) Renate Mann a ja sme veľmi radi s vami a tešíme sa, že vám môžeme predstaviť 7 bodov. Aj napriek tomu, že sú hranice zatvorené, sme mohli veľa zažiť. Pozorujeme pri vzdelávacích projektoch, ktoré mal na starosti môj predchodca Johannes Flothow, že napriek pandémii je predsa len možné, mnoho uskutočniť. Veľa sa dosiahlo aj s tými, ktorí pricestovali a boli zaškolení. Museli ísť najskôr do karantény, po ktorej sa mohli projekty realizovať, bez akéhokoľvek obmedzenia, aj keď si občas vyžadovala táto doba pandémie kreatívne riešenia. Skoncipoval som niekoľko bodov z oblasti Hoffnung für Osteuropa u nás. Informácie môžeme dávať presne opačne, ako sme pred chvíľou počuli ku HfO. V princípe nás nemôžu zachrániť projekty. To súvisí s profilom HfO, ktorý kladie dôraz na projekty núdzovej pomoci, sociálno-diakonické projekty v našich partnerských krajinách. Mimoriadnou výzvou bolo odpadnutie služieb Božích na Veľký piatok a tým sa výrazne znížili naše príjmy. To malo priamy vplyv na našu prácu. Všetko, čo sme sa naučili v Neudietendorfe, sme úplne zaviedli do praxe, aby sme kráčali cestou digitalizácie. 

3. blok obsahoval oznamy stretnutia Trojpartnerstva v budúcom roku, ako aj tému a návrhy termínu ďalšieho stretnutia. Stretnutie bolo ukončené modlitbou br. biskupa Jána Hroboňa a záverečným požehnaním brata biskupa Petra Mihoča.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.