Odborné zhromaždenia duchovných a civilných zamestnancov Ústredia EPS

Odborné zhromaždenia duchovných a civilných zamestnancov Ústredia EPS

Od nástupu plk. Mgr. Viktora SABA do funkcie generálneho duchovného Ústredia EPS v OS SR a OZ SR (ďalej len GD) sú Odborné zhromaždenia duchovných a civilných zamestnancov Ústredia (ďalej len OZ) orientované na povzbudenie ducha, posinenie tela a utužovanie bratsko – sesterského spoločenstva. Tak tomu bolo aj v dňoch 4.- 6. októbra 2021 vo VVP Lešť.

Pred začatím OZ zvolal GD Radu Ústredia, ktorá sa pravidelne každý mesiac koná na začiatku mesiaca. Po jej skončení sa účastníci OZ presunuli do výcvikového priestoru, kde za prítomnosti náčelníka GŠ OS SR generála Ing. Daniela Zmeka (ďalej len NGŠ) bola vykonaná ukážka spôsobilosti práporu CSS Prešov, v ktorom na funkcii starší kaplán slúži duchovná EPS kpt. Mgr. Vlasta Kovaľová. Účastníci OZ, medzi ktorými boli aj traja evanjelickí biskupi, si mali možnosť vyskúšať jazdu TATRAPANOM a na vyprosťovacom tanku. Zamestnanie zakončil generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda ERC v SR Ivan Eľko modlitbou.
V súlade s plánom OZ nasledovala bohoslužba s Večerou Pánovou v kaplnke, ktorú pripravili a spolu slúžili duchovní EPS MV SR. Na záver prvého dňa pozval účastníkov OZ a pozvaných hostí NGŠ na spoločnú večeru podávanú na chate Dolina.
Druhý deň začal Ranným stíšením s homíliou v podaní biskupa ZD ECAV Jána Hroboňa. Na základe biblického textu zo Skutkov apoštolov 27, 9-20, okrem iného povedal „Napriek tomu že sa nám v živote nedarí všetko tak, ako by sme chceli a sme z toho frustrovaní, zostaňme verní zvesti evanjelia. Pánovo slovo zachvátilo vtedy a zachvacuje aj dnes. Práve takéto dramatické situácie, ktoré sa odohrali za búrky a vetra na mori, nás dnes učia vernosti.“
Na tieto slová si určite mnohí z nás spomenuli, keď sme miestami z posledných síl prekonávali prekážky ferraty Bralce, ktorá preverila fyzickú zdatnosť a vytrvalosť účastníkov. Aj napriek náročnosti tohto zamestnania možno potvrdiť pravdivosť známeho príslovia: „Unav telo, pozdvihneš ducha.“, čo zakúsili všetci zúčastnení duchovní.
Popoludňajší program tvoril strelecký výcvik zameraný na presnosť, spoluprácu, koordináciu a rýchlosť, výsledky ktorého sa ukázali v niekoľkých streleckých súťažiach.
Večerný program formou duchovného teambuildingu pripravil plk. Petrula a mjr. Tabačková a pre záujemcov bol možný relaxačný pobyt vo wellness centre VVP Lešť.
Posledný deň sa začal ranným zamyslením GD na biblické texty z evanjelia podľa Matúša 20,29-34, Marka 10,46-52, Lukáša 18,35-43. Spoločným menovateľom týchto príbehov je ľudská slepota a Ježišova láskavá dobrota. „Fyzicky vidieť ešte neznamená, že nie sme duchovne slepí.“ – povedal GD. „Prosme Pána Ježiša aby sme so zavretými očami boli schopní duchovne vidieť, a tak vedeli svojou službou pomáhať prinavrátiť zrak duchovne slepým.“
Po zamyslení sa konala porada GD so všetkými duchovnými, na ktorej sa, okrem iného, riešili plánované aktivity v roku 2022. Po jej skončení sa konali porady duchovných po rezortoch.

Galéria k článku

Dávid Vargaeštok
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.