Ocenenie sestry farárky Dariny Bancíkovej v Prahe

Ocenenie sestry farárky Dariny Bancíkovej v Prahe

V stredu 10. 11. 2021 boli v Senáte  Parlamentu ČR v Prahe, udelené  ceny Ústavu pre štúdium totalitných režimov za statočné postoje počas doby nacistickej okupácie a komunistickej diktatúry.

Táto cena bola in memoriam udelená aj ThB. Darine Bancíkovej, prvej  evanjelickej farárke na Slovensku, ktorá sa narodila v Kokave nad Rimavicou, ako vnučka evanjelického farára Samuela Bancíka.

Moderátor podujatia predniesol jej životopis a vyzdvihol tiež jej význam v presadení služby žien v cirkvi, ktorým ovplyvnila nielen postavenie žien v cirkvi na Slovensku, ale v celej Európe.

Za svoj statočný postoj pri šírení Slova Božieho bola v roku 1962 odsúdená a väznená za protištátnu činnosť a styky so zahraničím. Neskoršie po prepustení bola rehabilitovaná a svoje spomienky na pobyt vo väzení zachytila v knihe Divné sú cesty Božie.

Ocenenie prevzala neter sestry farárky – herečka Ľudmila Swanová.

Prítomná bola aj druhá neter MUDr. Marta Špániková a Alfréd Swan, manžel Ľ. Swanovej.