Na Slovensku bude v máji prebiehať kampaň ku Dňu rodiny s témou "Otec nablízku"

Na Slovensku bude v máji prebiehať kampaň ku Dňu rodiny s témou "Otec nablízku"

15. máj je Medzinárodný Deň rodiny. Na Slovensku sa Deň rodiny pod hlavičkou Fóra kresťanských inštitúcií, ktoré združuje takmer 60 organizácií verejne oslavuje od roku 2009, kedy na námestiach obcí a miest prebiehajú podujatia s cieľom dostávať rodinu do centra pozornosti spoločnosti.

V kontexte rodinných vzťahov sa na pozadí nečakanej pandemickej situácie okrem iného vynára i kríza otcovstva. V mnohých prípadoch muži nedokážu otcovstvo a zodpovednosť prijať, ženu i deti nechávajú samých v reálnom, i prenesenom zmysle slova a nie sú schopní vybudovať si zrelý vzťah k manželke a deťom. Kampaň Deň rodiny 2021 má ambíciu kľúčovú postavu otca v rodine oživiť, priblížiť a pozdvihnúť. 

Preto sa téma 13. ročníka zameriava na hodnotu otcovstva a jej slogan znie „Otec nablízku“. 

Otec nablízku, ktorý sa zrelo stará o svoju rodinu, je väčšia hodnota ako kariérny postup, lepší výkon, rýchle auto alebo veľký dom.

Verejné podujatia ku Dňu rodiny sa budú konať v obciach a mestách spôsobom, akým to umožní epidemická situácia, prípadne aj v neskorších termínoch. Organizátori  a partneri však pripravujú  aktivity, ktorých sa môže virtuálne zúčastniť celé Slovensko. Tak i v online priestore zaznie, že Otec nablízku je to, na čom záleží.

Viac informácií, aktivít a podujatí je k dispozícii na www.denrodiny.sk, facebook DENRODINY

Kontakt: info@denrodiny.sk