Minúta po minúte zo Synody ECAV- 10.9.2021

Minúta po minúte zo Synody ECAV- 10.9.2021

Bratia a sestry, 10. septembra sa začalo druhé zasadnutie Synody v roku 2021. 

10.9.2021

14:00 Služby Božie pri príležitosti otvorenia Synody
Liturgovali členovia predsedníctva Synody, brat Ján Jančo a brat Ján Hruška. Kazateľom bol senior Turčianskeho seniorátu, brat Marián Kaňuch, ktorý hovoril o Antiochijskej cirkvi. V kázni upriamil pozornosť na 3 vlastnosti cirkvi: štedrosť, zbožnosť a misia.
14:45 príhovory pozvaných hostí a poďakovanie bratovi Juranovi
Prítomných synodálov privítala v Trenčianskych Tepliciach pani primátorka Zuzana Frajková. Brat generálny biskup ECAV Ivan Eľko spolu so zastupujúcou generálnou dozorkyňou sestrou Renátou Vinczeovou sa potom poďakovali bratovi Jánovi Juranovi za tri desiatky rokov vo funkcii riaditeľa cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR.
Jeho nástupcom vo funkcii sa stal Radovan Čikeš, ktorému zaželali veľa múdrosti a požehnania pri výkone funkcie: riaditeľ cirkevného oddelenia MK SR.

15:20 odhalenie slávnostnej tabule
Pred rokovaním odhalili pamätnú tabuľu k 100. výročiu zakladajúcej Synody Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Tabuľa je osadená na kameni, kde kedysi stál kúpeľný Hotel Grand, a ktorý hostil aj synodálov historickej synody. Okoloidúcim aj všetkým evanjelikom tabuľa zvoleným biblickým textom pripomína:  "Až potiaľto pomáhal nám Hospodin." 1S 7, 12

16:00 zahájenie synody
Synoda ako najvyšší orgán Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku rokuje v roku 2021 už po druhýkrát. Od 16.tej hodiny zriadili synodu, schválili program a v rámci správy o plnení uznesení rozvinuli diskusiu na viaceré témy. Nasledujú voľby do orgánov ECAV. Súčasťou sú aj návrhy na odvolanie niektorých členov cirkevných grémií.


18:00 prijatie cirkevného zákona o službe nemocničných duchovných ECVA na Slovensku
 Rozhodnutím synody bude mať Evanjelická cirkev opäť možnosť vysielať do služby nemocničných duchovných, ktorí sa budú venovať na plný pracovný úväzok pastorálnej starostlivosti o hospitalizovaných pacientov v nemocniciach a sociálnych zariadeniach. Obzvlášť vo veľkých a mestských zboroch je pokrytie pastorálnej služby vzhľadom na časovú a personálnu vyťaženosť zborových farárov nezvládnuteľná. Miesta nemocničných duchovných budú zriaďované podľa miestnych potrieb, personálnych a finančných možností. Viac v prijatom Zákone o službe nemocničných duchovných.


21:00 výsledky volieb
Synoda rokuje do neskorých nočných hodín. Jedným z posledných bodov je vyhodnotenie výsledkov volieb. Za predsedu Výboru vnútornej misie bol zvolený Ján Jančo, farár v Kalnej nad Hronom. Výbor zahraničnej misie bude viesť Ján Matis, farár v Košiciach Terase a Výbor cirkevnej hudby Janko Siroma. Z pozície generálneho právneho zástupcu synoda odvolala Vladimíra Cipciara. Synoda zvolila tiež piatich členov Generálneho súdu: K. Hudákovú, J. Pavlíka, J. Brtiša, D. Hanka, E. Hankovského. Rokovanie synody bude pokračovať v sobotu ráno o 9.00 hod.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.