Medzi vedcami je veľa veriacich, dôverujme im

Medzi vedcami je veľa veriacich, dôverujme im

Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu.   Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná: kto má proroctvo, nech (ono) súhlasí s vierou, kto dar služby, nech slúži, kto dar vyučovania, nech vyučuje. (R 2, 1 a 6-7)

Mnohí dnešní päťdesiatnici a starší si dobre pamätáme televízny seriál Okná vesmíru dokorán. V čase totality to bola jedna z mála relácií, na ktoré som sa vždy tešil (okrem nej to bol už len Televízny klub mladých, Triangel a Miazgovci).

Počúvať o vesmíre v podaní astronóma a astrofyzika Jiřího Grygara bolo veľkým zážitkom. Pre mňa bolo prekvapením, keď som sa po Novembri 1989 dozvedel, že Jiří Grygar je úprimne veriacim kresťanom. V roku 2001 mu vyšla kniha „O vědě a víře.“

Ako mladý agrárny výskumník som sa začiatkom 90. rokov na Letnej škole biometriky, organizovanej Slovenskou akadémiou pôdohospodárskych vied,  stretol s profesorom Júliusom Krempaským, vo svete uznávanou kapacitou v odbore fyzika. Tiež bol úprimne veriacim. V pestrej palete jeho knižných publikácií nachádzame aj titul „Kresťanstvo a fyzika.“

Rodákom mojej maminy, blízkym príbuzným 1. evanjelickej farárky Dariny Bancíkovej, bol profesor Beloslav Riečan. Svetovo uznávaná pedagogická a vedecká kapacita v oblasti matematiky. Pôsobil aj ako organista v banskobystrickom ev. a. v. chráme. Pre mňa nezabudnuteľný je jeho príhovor v Španej doline pri uvádzaní reedície knihy Michala Bodického „Čo sa robí v cirkvi ev. a. v. v Uhorsku?“ k čitateľom v júni 2017. Rovnako tu prítomným - hlavne autorovi reedície Martinovi Rieckemu - krásne slová venoval docent Miloš Kovačka, bibliograf a historik.   

Spomenúť chcem aj stále aktívneho profesora slavistiky Jána Doruľu, ktorého sme mohli stretávať na bohoslužbách u nás v Nitre, keď tu pôsobil jeho zať Ivan Eľko.

Dlhoročným riaditeľom Výskumného ústavu živočíšnej výroby, v ktorom už 32 rokov pracujem, bol profesor Ladislav Hetényi, pochádzajúci z početnej, kresťansky silne založenej rodiny. Rovnako viacerí moji bývalí a súčasní kolegovia – agrárni vedci – boli a sú úprimne veriacimi.  

Z veriacich lekárov je asi najznámejšou osobnosťou profesor Vladimír Krčméry. Jeho lekárska, pedagogická  a vedecká špecializácia súvisí priamo s problematikou vírusov. Pre mňa sú vždy veľkým povzbudením jeho úprimne myslené a vedecky podložené  odporúčania. 

Z dávnejšej minulosti mi nedá nespomenúť doktora medicíny Mateja Bencúra, môjho praprastrýka - evanjelika z Jasenovej. Značnú časť života prežil ako praktický lekár na ostrove Brač a neskôr v Patagónii. Z aktuálnej doby je to Kukučínov rodák, tiež evanjelik,  profesor Milan Remko. Chemik, pôsobiaci aj v oblasti farmaceutického a medicínskeho výskumu a jeho manželka - lekárka - profesorka Anna Remková, bývalá dekanka Lekárskej fakulty SZU v Bratislave.

Verím, že i vy – čitatelia tohto textu - by ste do palety menovaných vedcov, univerzitných pedagógov a lekárov – kresťanov - vedeli priradiť mnohých a mnohých ďalších. Pričleňte si ich v mysli ku mnou menovaným a vzdajme im všetkým úctu. 

Aj z vlastnej skúsenosti viem, že výskumníci – kresťania často vstupujú do riešenia nového projektu modlitbou. Prosia Pána, aby výsledky ich výskumu boli ľuďom na prospech. Rovnako i lekári pri náročnej liečbe či operácii.

Som presvedčený, že i veriaci vedci, ktorí vyvíjajú lieky a vakcíny proti kovidu a jeho jednotlivým mutáciám, či spresňujú testy na ich odhalenie, aj tí, ktorí formulujú odporúčania ako sa čo najúčinnejšie ochrániť pred nakazením, vkladajú svoje dielo do Božích rúk.

Dôverujme preto odborníkom, mnohí z nich sú veriacimi kresťanmi rovnako ako my.

Kresba: Nina Pastieriková