Ku koreňom kresťanskej viery v Kokave nad Rimavicou

Ku koreňom kresťanskej viery v Kokave nad Rimavicou

                                         
              Slávenie Veľkého piatku v evanjelickom a. v. kostole v Kokave nad Rimavicou odjakživa sprevádza rituál zahalenia oltárneho obrazu. Obraz s výjavom Krista ako Učiteľa, ktorý je dominantou nášho kostola, sa v deň pamiatky Ježišovho pohrebu zakrýva čiernou plachtou. Tohtoročné slávenie v našom kostole obohatil vzácny hosť z Bratislavy, herec ocenený Krištáľovou ružou za prednes, pán Alfréd Swan, ktorý nám svojím talentom prednesu umocnil veľkopiatkové pašiové deje.
              Veľký piatok je deň, ktorý privádza späť ku koreňom kresťanskej viery a smeruje nás na vyprahnutý kopec zvaný Lebka, kde Ježiš tak ako semienko dal svojou smrťou vzklíčiť nádeji. 
              Odkazy na tieto korene kresťanskej viery uchováva náš evanjelický chrám v artefaktoch, ktoré zdobia jeho interiér. Napríklad na baldachýne kazateľne je kríž. Je to súmerný drevený kríž s centrujúcim jadrom, z ktorého vyžaruje niečo dôležité. Tento symbol nad kazateľňou zreteľne vyjadruje, čo je vrcholom našej evanjelickej bohoslužby: zvestovanie, kázanie o tom, že drevo veľkopiatkového kríža, drevo smrti, je vlastne stromom života, ktorý nám pripomína, že tam, kde my končíme v zúfalstve, tam sa môžu s Kristom otvoriť nové začiatky. 
              Toto je tajomstvo Veľkej noci, ktoré nás pozýva k aktívnej zodpovednosti za náš život, za život rodiny, za život cirkevného zboru. Pretože len ako diváci pod veľkopiatkovým krížom, stojac obďaleč so založenými rukami, môžeme ustrnúť aj my v ľahostajnosti voči Ježišovi a tým aj voči núdznym a trpiacim jednotlivcom i voči cirkvi ako celku. Nájsť odvahu zmeniť sa, skoncovať so zlom a aktívne sa rozhodnúť pre Ježiša a Jeho lásku, znamená priniesť Ho do každodenného života v gestách pokoja a skutkami zmierenia v narušených vzťahoch.
              Naladiť sa takto na Ježiša vedie k aktívnemu zapojeniu sa s kajúcim lotrom do krásnej modlitby: Pane Ježiši, spomeň si na mňa, na moju rodinu, spomeň si na náš cirkevný zbor … Modliť sa a aktívne konať je cesta k novým začiatkom. 

Galéria k článku

Ján Severíni