Konferencia v Liebfrauenbergu sa venovala téme rasizmu

Konferencia v Liebfrauenbergu sa venovala téme rasizmu

Zabitie Georga Floyda pred rokom a protestné hnutie, ktoré táto udalosť vyvolala, zvýšilo povedomie o realite rasovej diskriminácie aj v Nemecku.

Na konferencii v Liebfrauenbergu, ktorá sa konala v dňoch 27. – 29. septembra sa účastníci na jednej strane pýtali, kde máme ako jednotlivci a ako cirkev podiel na rasistických štruktúrach. Na druhej strane sme skúmali otázku, ako a kde sme ako kresťania, ako cirkev povolaní konať a tým prispieť k obnove. Konferencia sa začala rozhovorom s mladou aktivistkou Nadiou Asaiamah, ktorá so svojimi priaznivcami založila komunitu Nadácia čiernych.

Nadia Asaiamah:
"Tým, že tento prípad zaujal a pritiahol mnoho ľudí v Nemecku, sme si povedali, že musíme založiť nejaký spolok, predovšetkým pre černochov, kde sa budú môcť spojiť. Miesto, kde ich niekto vypočuje, miesto, kde dostanú podporu. Chceli sme založiť organizáciu, kde sa ľudia o tejto téme niečo nové dozvedia, kde sa majú na koho obrátiť a kde by sa mohli naučiť, čo je správne a čo nie, keď sa jedná o rasizmus."

Na konferencii odzneli rozličné príspevky od ľudí, ktorí sa s diskrimináciou stretli. Nenechali sa však odradiť a ďalej sa snažia hľadieť dopredu a urobiť niečo prínosné v tejto oblasti. Jedným z nich bol Jonas Elias, člen medzinárodného konventu kresťanov vo Württembergu. Tento konvent zahŕňa rozličné kresťanské zbory, migrantov, ktorí prišli do Nemecka. Patria sem členovia Koptskej ortodoxnej cirkvi, zo Sýrie, evanjelici z východnej Európy, z Litvy, z Maďarska a tiež členovia letničných hnutí zo Západnej Afriky či z Etiópskej ortodoxnej cirkvi.

Jonas Elias:
"Ako farári takýchto zborov sa stretávame v Stuttgarte spravidla každé tri mesiace. Hovoríme o rozličných témach, ktoré sa nás týkajú a ktoré môžeme my priniesť do rámca evanjelickej cirkvi v Nemecku. Na druhej strane očakávame od krajinskej cirkvi, že nás vypočuje. Dnes si z konferencie odnášam vzácny moment ochoty ostatných farárov, ktorí majú veľký záujem pracovať s témou rasizmu a vypočuť aj nás!"

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.