Konferencia evanjelickej cirkevnej hudby v Štrasburgu 2021

Konferencia evanjelickej cirkevnej hudby v Štrasburgu 2021

Medzinárodná konferencia pre evanjelickú cirkevnú hudbu (Europäische Konferenz für evangelische Kirchenmusik- EKEK) predstavuje združenie predsedov a vedúcich v oblasti cirkevnej hudby z evanjelických cirkví z celej Európy. ECAV na Slovensku je členom tohto združenia a pravidelne vysiela na konferenciu svojho delegáta. V súčasnosti slovenskú evanjelickú cirkev zastupuje predseda výboru pre cirkevnú hudbu a hymnológiu Janko Siroma.

Stretnutie delegátov sa uskutočňuje raz ročne vždy v inej Európskej krajine. Minulý rok nepriaznivá pandemická situácia prípravu konferencie, ktorá sa mala uskutočniť vo Viedni, znemožnila. Z milosti Božej a priaznivejšej situácie sa delegáti tento rok mohli stretnúť vo Francúzskom meste Štrasburg v dňoch 23.- 26. septembra 2021.

Program stretnutia pozostával z viacerých oblastí týkajúcich sa cirkevnej hudby. Dôraz bol kladený na pozíciu a úlohu cirkevnej hudby v sekulárnej spoločnosti. Na túto tému zaznela rozsiahla prednáška pána doktora Jonathana Arnolda z Anglicka.

Účastníci konferencie sa mohli oboznámiť aj s modernou tvorbou pre spevokoly, ktorú predstavili: Per Gunnar Petersson zo Švédska, Ladislav Moravetz z Česka a Zsuzsanna Kinczler z Maďarska. Ladislav Moravetz prítomným predstavil aj svoju klavírnu tvorbu, s ktorou obohacoval ranné a večerné stíšenia.

Problémy, s ktorými zápasia cirkevné zbory, sú naprieč celou Európy takmer totožné. Vo všetkých cirkevných zboroch evidujú odliv veriacich a výrazný nedostatok kantorov s ukončeným odborným vzdelaním. V snahe zlepšiť túto situáciu, vyvíja cirkev rôzne projekty zamerané na mládež a deti, u ktorých by vzbudili záujem o štúdium organu. Podobný projekt pre mladých s názvom StayTuned predstavil holandský predstaviteľ Peter Ouwerkerk.  

Delegát Dr. Jochen Kaiser nám predstavil hudobný vývoj v reformovanej cirkvi vo Švajčiarsku v kantóne Zürich. Poukázal na vzájomnú spoluprácu rôznych skupín v cirkvi a najmä význam a úlohu cirkevných hudobníkov v živote farnosti. Prednáška pozostávala zo štúdie, ktorú doktor Jochen vypracoval na základe mimoriadneho projektu, v ktorom predstavil scénické uvedenie Veľkonočného oratória od Georga Friedricha Händla. Zo štúdie sme sa mohli dozvedieť, aké prekážky stáli cirkevnému hudobníkovi pri realizácii tohto projektu v ceste, nepochopenie a nedocenenie zo strany domáceho cirkevného vedenia, no na druhej strane úspešné prijatie diela zo strany obecenstva.

Neľahké pandemické obdobie poznačilo aj cirkevný život a svoje zážitky a skúsenosti počas tohto obdobia predstavili viacerí predstavitelia z rôznych krajín Európy.

Organová a zborová hudba je neoddeliteľnou súčasťou bohoslužobného života. O tom, ako sa táto hudba vyvíja a kam smeruje na Islande a v Dánsku, porozprávali Margret Bóasdóttir a Hans Christian Hein.  

Súčasťou konferencie býva aj predstavenie významných organov v okolí. Účastníci mohli vidieť a počuť Silbermannov nástroj v Molsheime. Večerné služby Božie v sobotu podvečer sa konali v meste Barr, kde si účastníci zaspievali krásne nábožné piesne za excelentného sprievodu kantora Petra Ouwerkerka.

Štvordňovú konferenciu ukončili slávnostnými Službami Božími v Evanjelickom kostole Sv. Tomáša v Štrasburgu, s bohatým duchovným a umeleckým programom. Na službách sa predstavil aj hosťujúci dychový orchester, ako aj vynikajúci domáci organista, ktorý zahral chorály, improvizácie a nádhernú umeleckú organovú tvorbu na historickom organe od Andreasa Silbermanna. 

Ďalšie stretnutie delegátov EKEK je naplánované budúci rok 2022 v Budapešti s bohatým programom, ktorý predstavili hlavní organizátori stretnutia Zsuzsanna Kinczler a Finta Gergely.

Predseda Hans Christian Hain z Dánska pozdravil v mene združenia EKEK všetkých cirkevných hudobníkov a zaželal im Pánom požehnanú prácu na cirkevnom poli a v ich obetavej službe.

Galéria k článku

Janko Siroma
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.