Kaplánske skúšky 2021

Kaplánske skúšky 2021

Kaplánske skúšky sa konali dňa 8. septembra 2021 na Generálnom biskupskom úrade. Skúškam predchádzal pohovor so Zborom biskupov ECAV na Slovensku. Na kaplánske skúšky sa prihlásili 2 absolventi EBF UK, ktorí ukončili štúdium v magisterskom odbore evanjelická teológia.

Kandidáti kaplánskych skúšok absolvovali písomnú skúšku na tému „Synoda v Trenčianskych Tepliciach“. Úspešné vypracovanie písomnej práce bolo podmienkou pre pripustenie k ústnej skúške. 

Ústnu skúšku vykonali uchádzači pred komisiou. Komisii predsedal brat generálny biskup ECAV Mgr. Ivan Eľko, ktorý skúšal Poriadok služieb Božích . Členmi skúšobnej komisie boli biskup ZD ECAV Mgr. Ján Hroboň (Znalosť Biblie), biskup VD ECAV Mgr. Peter Mihoč (Praktická exegéza), Mgr. Libor Bednár, PhD. (Malý katechizmus),  Mgr. Ján Bunčák (Cirkevné právo), Prof. PhDr. Michal Valčo, PhD. (Dogmatika) a doc. Mgr. art. Anna Predmerská (Liturgický spev).

Kaplánske skúšky úspešne ukončili a prevzali si svedectvo o kaplánskej skúške, ktoré ich oprávňuje byť ordinovanými za kňaza Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku: Ján Gdovin a Marek Žaškovský.

Slávnosť ordinácie novokňazov sa uskutoční 25. septembra 2021 v Evanjelickom a. v. chráme Božom vo Svätom Kríži, v priamom prenose RTVS.

Ordinovaným bratom prajeme pevnú vieru, lásku, nádej a Božie požehnanie pre ich službu v cirkvi.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.