Ježišove zázraky a uzdravenia

Ježišove zázraky a uzdravenia

S týmto biblickým názvom sa od 8. – 12. júla 2019, konal v priestoroch Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši v poradí už 6. Detský denný tábor duchovnej služby. Záujem rodičov detí bol veľký. O tábor malo záujem vyše 80 detí, žiaľ kvôli organizácii sme mohli vziať len 56. Chlapci a dievčatáboli vo veku od 6 do 16 rokov. Rekordný ročník prihlásených detí nás viedol k pokore a zodpovednosti. Deti boli rozdelené do siedmych skupín podľa veku.

Tábor sme každý deň začínali v kaplnke duchovnej služby prezentáciou, modlitbou, piesňami a biblickým výkladom. Potom nasledovali workschopy, športové aktivity, ukážka vojenských zbraní a návšteva múzea v priestoroch akadémie. Počas tábora sme absolvovali aj dva celodenné výlety. Jeden deň do Východnej na farmu, amfiteáter a pokračovali sme návštevou jaskyne v susednej dedine Važec.   Druhý deň sme mali celodenný, turistický výlet do Tatier. Tí zdatnejší vyšli na Zámkovského chatu a menší si urobili menšiu trasu.

Vďaka patrí vedeniu akadémie, pánovi rektorovi za podporu, záujem a aj úvodný pozdrav na začiatku konania tábora. Celej logistike, ktorá potvrdila svoju vysoko - kvalitnú podporu nášho tábora. Menovite sa chcem poďakovať aj vedúcim tábora a to: Tomášovi Huďovi, Jánovi Mrlianovi, Miške Štammovej, Janke Farskej, Marcelke Sabovej, Silvii Kompanovej, Jarke Renkovej a ďakujem aj zdravotným skladom v Ondrášovej, ktoré nám poskytli zdravotnú starostlivosť počas celého tábora a to menovite Janku Galásovú. 

Chvála Pánu Bohu sme prežili v spoločenstve na našom tábore všetky dni s požehnaným počasím bez úrazov a väčších komplikácií. Tešíme sa už na povestnú Božiu sedmičku.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.