Inštalácia novej predsedníčky predstavenstva Diakonie vo Württembergu

Inštalácia novej predsedníčky predstavenstva Diakonie vo Württembergu

Naša partnerská cirkev vo Württembersku usporiadala vo štvrtok, 28. októbra 2021 slávnostné uvedenie do úradu novej predsedníčky Diakonie vo Württemberku, Prof. Dr. Annetty Noller a zároveň do funkcie vrchnej cirkevnej radkyne Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku. Na toto slávnostné podujatie pozvala aj partnerov zo Slovenska, a to zástupcov ECAV na Slovensku a ED. Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku. Generálny biskup Ivan Eľko a tajomníčka pre zahraničie Marcela Kmeťová zastupovali ECAV na Slovensku. A riaditeľ Ján Gasper a Dana Balonová, z referátu zahraničných a ekumenických vzťahov zastupovali Evanjelickú diakoniu. Prof. Dr. Annetta Noller pôsobí už takmer rok vo svojej funkcii. Avšak kvôli súčasnej pandemickej situácii sa táto inštalácia musela posunúť na neskôr.

Uvedenie do úradu malo dve časti: slávnostné služby Božie a slávnostnú recepciu. Služby Božie sa niesli v duchu radosti a oslavy Božej pomoci. V rámci programu služieb Božích sa prítomní účastníci  učili pieseň „Meine Hoffnung und meine Freude“ v posunkovej reči. Bol to zároveň dar pre Annettu Noller ku tejto vzácnej inštalácii od zboru pre posunkovú reč. Ku novej predsedníčky Annetty Noller sa prihovoril krajinský biskup Frank Otfried July. Vo svojej reči pripomenul a vyzdvihol, že „cirkev je diakonia a diakonia je cirkev.  Božie vtelenie na Vianoce je darom a úlohou tak v cirkvi, ako aj v diakonii, pre nás spoločne.  Z tohto Božieho daru sa má každá úloha a každé povolanie v tomto úrade prijať a začať. K tomu Vám, milá Annetta Noller prajem Božie požehnanie, v pracovnom i súkromnom živote.“

Po slávnostných službách Božích nasledovala recepcia, na ktorej sa Annette Noller prihovorili vzácni a významní hostia z oblasti diakonie a sociálnej práce, ako napríklad: štátna tajomníčka Dr. Gisela Meister-Scheufelen, predsedníčka prezídia Diakonického diela vo Württembersku, minister sociálnych vecí, zdravotníctva a integrácie Manfred Lucha, prezident Diakonie v Nemecku Ulrich Lilie. Za partnerskú Evanjelickú diakoniu na Slovensku sa prihovoril  jej riaditeľ Ján Gasper. (príhovor na: https://www.diakonia.sk/investitura-prof-dr-annette-noller/. Celú recepciu hudobne dopĺňali 2 skupiny: DWW Combo a kapela Brenzband, ktorú tvoria telesne postihnutí hudobníci. Annetta Noller ich veľmi dobre pozná a preto ich pozvala, aby umelecky stvárnili jej milú slávnosť.


Galéria k článku

Marcela Kmeťová