Hlahol zvonov a modlitby za dôsledky povodňovej katastrofy

Hlahol zvonov a modlitby za dôsledky povodňovej katastrofy

Biskup Evanjelickej cirkev v Porýní, Dr. Thorsten Latzel vyzýva cirkevné zbory k vyjadreniu znaku súdržnosti. V piatok, 23. júla o 18:00 hod budú zvoniť zvony a bude prebiehať pobožnosť pri príležitosti povodňovej katastrofy, počas ktorej prišlo veľa ľudí o život v nemeckej oblasti Severné Porýnie – Westfálsko a Porýnie – Falcko.

„Nechajme spoločne počuť o sebe, že sa navzájom podporujeme, jeden za druhého sa modlíme a v nasledovaní Krista sa vzoprieme proti ničiteľným silám chaosu“, píše biskup Dr. Thorsten Latzel v liste pre spolubratov a spolusestry.

Heslo: Andacht digital mitfeiern (sláviť pobožnosť digitálne)

Cirkev v Porýní dáva k dispozícii cirkevným zborom návrh pobožnosti, ktorá sa bude konať pri príležitosti povodňovej katastrofy. Na stránke Evanjelickej cirkvi v Porýní www.ekir.de nájdete text pobožnosti, ktorá sa bude konať v Christuskirche v Ratingen-Homberg.

Evanjelická cirkev v Porýní sa rozprestiera časťami spolkových krajín Severné Porýnie – Westfálsko, Porýnie – Falcko, Saarland a Hesensko. Člení sa na 37 seniorátov s 655 cirkevnými zbormi. Má približne 2,4 miliónov členov.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.