Generálneho dozorcu budeme vyberať z dvoch kandidátov

Generálneho dozorcu budeme vyberať z dvoch kandidátov ĽUBO BECHNÝ

Kandidačná porada na svojom zasadnutí v Trenčianskych Tepliciach 2. júla 2021 odporučila do volieb na funkciu generálneho dozorcu ECAV dvoch kandidátov: Mariána Damankoša, dozorcu Šarišsko-zemplínskeho seniorátu a Ivana Trepáča, dozorcu Turčianskeho seniorátu. Podporu kandidačnej porady nezískal Imrich Lukáč. Volebné konventy sa v cirkevných zboroch uskutočnia v priebehu troch nedieľ - 25. júl, 1. august., 8. august 2021.