Evanjelické školy vyslali do sveta 487 maturantov

Evanjelické školy vyslali do sveta 487 maturantov

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku má vo svojej pôsobnosti 7 gymnázií. V školskom roku 2020/21 opustilo ich brány takmer 490 maturantov.

31 maturantom Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove sa prihovoril biskup Východného dištriktu ECAV, Peter Mihoč: „V známom rozprávkovom seriáli Arabela, ktorý si vy maturanti už asi nepamätáte, boli tri zázračné predmety, ktorými princezná Arabela vstupovala z reality do sveta rozprávok: čarovný zvonček, prsteň a plášť. Maturita je takým zázračným zvončekom, ktorý oznamuje prechod z detstva do dospelosti, z času rozprávky do životnej reality. Dnes, akoby pootočením zázračného prsteňa, prichádza chvíľa rozlúčky učiteľa so žiakom, rozlúčka so školou a priateľmi. Evanjelické gymnázium vás zaodelo do plášťa nového poznania, aby sa vaša životná cesta stala ľahšou a zmysluplnejšou, aby ste si v tomto svete našli svoje miesto.“ 

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici úspešne ukončilo 64 a Evanjelické lýceum v Bratislave 74 maturantov. Vysvedčenia o ukončení štúdia si prebralo aj 91 mladých ľudí z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach a 86 z Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši. Evanjelické gymnázium v Martine sa lúčilo s 99 maturantmi, Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove s 31 a Evanjelické gymnázium v Tisovci so 42 absolventmi.

Vysvedčenia odovzdali maturantom aj na bratislavskom Evanjelickom lýceu. S Božím slovom a modlitbou ich následne vyslali do sveta. Jedna z triednych učiteliek vo svojom príhovore povedala: „Vy ste dva roky svojho štúdia strávili v mimoriadne náročných podmienkach. Ste generácia, o ktorej sa bude v dejinách písať ako o tej, ktorá sa musela vyrovnať s najväčšou krízou od druhej svetovej vojny. To sú podmienky, v ktorých ste dozrievali. Všetko bolo inak. Doslova sme sa museli spolu naučiť, ako sa v týchto podmienkach budeme vzdelávať. Ale spoločnými silami sme to zvládli.

A hoci za zeleným stolom sa študenti ani tento rok nestretli, želáme im, aby kráčali tou správnou cestou života. Evanjelické školy a takisto rodičia im dávali svojím pôsobením všetky predpoklady na to, aby prechod do dospelosti zvládli. Je však potrebné, aby dôverovali Bohu, ktorý chce byť ich sprievodcom i posilou.