Ekumenická bohoslužba pri príležitosti Dňa OS SR

Ekumenická bohoslužba pri príležitosti Dňa OS SR

Pri príležitosti Dňa Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa dňa 22. septembra 2021 v kaplnke sv. Juraja pri MO SR konala ekumenická bohoslužba.

Bohoslužby sa zúčastnil náčelník GŠ OS SR generál Ing. Daniel Zmeko, dôstojníci a zamestnanci MO SR, GŠ OS SR, Ordinariátu a Ústredia EPS v OS SR a OZ SR. Na úvod prítomných privítal a prihovoril sa riaditeľ Úradu EPS OS SR mjr. Mgr. Vladimír Varga, ktorý spolu s titulárnym dekanom Ordinariátu mjr. ThDr. PhDr. Slavkom Ganajom, PhD. poslúžil liturgiou. Kázňou Slova Božieho na biblický text z evanjelia podľa Jána 5,1-9 poslúžil plk. Mgr. Viktor Sabo, generálny duchovný OS SR a OZ SR. Zameral na výpoveď tridsať osem rokov chorého, ktorý na Ježišovu otázku: „Chceš byť zdravý“ odpovedal: „Pane, nemám nikoho, kto by ma zaniesol do jazera, ...“ V kázni povedal: „Keď chorý počul, pre nás možno absurdnú otázku, chceš byť zdravý, srdce mu šepkalo áno, ale rozum mu hovoril niečo iné. Chcem, ale nemám nikoho .... Aj v živote profesionála sú chvíle keď sa vojak musí rozhodnúť a spojiť tak hlas srdca s hlasom rozumu. Prajem všetkým nám požehnané, Pánom Ježišom vedené rozhodnutia, aby obyvatelia našej vlasti pod Slovenským dvojkrížom nemuseli povedať, nemám nikoho. Ak sa tak niekedy stane, nech sme tu pre nich my príslušníci OS SR. Nech naše ozbrojené sily sú silami ochrany, nádeje, pomoci, obetavosti a lásky. Lebo sila lásky a súcitu je väčšia ako sila zbraní.“ Na záver ekumenickej bohoslužby prítomní zapálili od centrálneho plameňa sviece svoje sviečky a položili ich do nádoby s pieskom. Oheň zaháňa tmu a jeho žiara zohrieva. Aj plameň horiacej sviečky svieti na cestu za Ježišom, rozpaľuje človeka láskou, je symbolom večného života, povedal na záver mjr. Ganaj.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.