ECAV má sedem nových ev. a. v. farárov

ECAV má sedem nových ev. a. v. farárov

V priestoroch GBÚ sa v stredu, 6.10.2021 rannými Službami Božími začal proces farárskych skúšok.

Prihlásení uchádzači absolvovali písomný test z predpísaných predmetov a potom boli ústne skúšaní pred komisiou. Komisia pre farárske skúšky pracovala v zložení:

 Mgr. Ivan Eľko – Katechetika

 Mgr. Ján Hroboň - Pastorálka

 Mgr. Peter Mihoč – Homiletika

 Mgr. Vladimír Ferenčík – Liturgika  a Cirkevné právo

 prof. PhDr. Michal Valčo, PhD. – Dogmatika

 ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD. – Cirkevné dejiny

 doc. Mgr. art. Anna Predmerská – Cirkevná hudba

 doc. RNDr. Adrián Kacián, PhD. – Praktická exegéza

 Mgr. Libor Bednár, PhD. – Etika

Novým ev. a. v. farárom úprimne blahoželáme a prajeme im, aby ich Pán Boh viedol svojou milosťou a hojne požehnával ich službu na vinici Pánovej.


Osvedčenie o absolvovaní farárskych skúšok obdržali:
Branislav Balca,
Jakub Ferko,
Peter Hlavatý,
Jana Kendžurová,
Michaela Ravasz Pogányová,
Viera Šimová Šoltés a
Vladimír Vančík.

Úspešným absolventom blahoželáme a prajeme im, aby ich Pán Boh milostivo viedol a hojne požehnával ich službu na vinici Pánovej.