Diskusia o storočnici ECAV

Diskusia o storočnici ECAV

Luteráni na Slovensku a ich „jednotky“ v 20. storočí

Roky 1921 – 1941 – 1951 sa ako červená niť tiahli historicko-popularizačnou  diskusiou s názvom Luteráni na Slovensku a ich „jednotky“ v 20. storočí. Čím si evanjelici počas uplynulej storočnice prechádzali, a to často za dramatických dejinných okolností,  priblížil Peter Švorc, historik a pedagóg na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, spolu s Mariánom Damankošom, historikom a riaditeľom Evanjelickej spojenej školy (ESŠ) v Prešove. Diskusiu vysielanú online v nedeľu 23. mája 2021 z historických priestorov Dvorany Starého kolégia moderoval Matej Oráč, duchovný správca na ESŠ. Umelecký zážitok ponúkli hudobné vstupy zoskupenia Il Duetto – huslistky Zuzany Oráčovej a klaviristu Andyho Beleja, oddeľujúce jednotlivé tematické bloky.

Diskusia bola súčasťou trojdňového Celoslovenského stretnutia evanjelikov, odvysielaného online v internetovom priestore „v predvečer“ tohtoročných svätodušných sviatkov.  Termín nebol zvolený náhodne, práve pred sto rokmi, 24. – 25. mája 1921 totiž pamätná Synoda v Trenčianskych Tepliciach prijala prvú Ústavu samostatnej Evanjelickej cirkvi na Slovensku po rozpade monarchie a vzniku Československa. Ústava vytvorila právny rámec pre fungovanie evanjelikov v zmenených spoločenských podmienkach, a platila až do nástupu komunizmu.

Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu v príhovore poukázal na to, ako na trenčiansko-teplickej synode spojili sily kňazi a laickí pracovníci: „Povzbudení nielen politickým odmäkom, ale najmä naplnení Duchom a zodpovednosťou za svoj duchovný domov povstali, zišli sa a položili základy jeho fungovania. Duch Svätý spája a zjednocuje rôznych ľudí, aby sme v jeho moci budovali Boží dom.“ Rokovanie tohtoročnej synody, ako najvyššieho zákonodarného orgánu ECAV, sa symbolicky uskutoční taktiež v Trenčianskych Tepliciach, a to 3. júna 2021.

V troch vysielacích blokoch trojdňového online Celoslovenského stretnutia evanjelikov však dostali priestor nielen historici, ale aj mládež a nemecký kazateľ Ulrich Parzany. V evanjelizačnej kázni vychádzal z identického biblického textu, ktorý si pred sto rokmi na trenčiansko-teplickej synode vybral aj generálny biskup Jur Janoška.

Záznam Celoslovenského stretnutia evanjelikov, vrátane historicko-popularizačnej  diskusie, je sprístupnený na YouTube kanáli ECAV s Vami.


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.