Predĺženie poskytovania dočasného útočiska

Predĺženie poskytovania dočasného útočiska

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v rámci aktivít integrácie odídencov oznamuje informáciu MV SR dôležitú pre komunity v ECAV poskytujúce dočasné útočisko utečencom.

V uvedenej veci poskytuje Evanjelická diakonia aj podporné činnosti. V prípade ďalších otázok kontaktujte diakonický tím UA integrácie na emaily ua@diakonia.sk

Doba poskytovania dočasného útočiska sa riadi smernicou o dočasnej ochrane, pričom uznesenie vlády SR č. 185 zo 16. marca 2022 pokrýva automatické predĺženie poskytovania dočasného útočiska do 4. marca 2024.

Osobám, ktoré majú na doklade o tolerovanom pobyte s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ uvedený dátum platnosti do 4. marca 2023, bude platiť tento doklad aj naďalej minimálne do 4. marca 2024 bez povinnosti vykonania ďalších administratívnych krokov. Aktualizovať si ho však v prípade záujmu môžu prostredníctvom elektronických služieb MV SR na:

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Cudzinci/overenie-platnosti/