Dobrovoľníci Evanjelickej diakonie sú zapojení do potravinovej zbierky

Dobrovoľníci Evanjelickej diakonie sú zapojení do potravinovej zbierky

Evanjelická diakonia je partnerom tohtoročnej potravinovej zbierky Tesco v predvianočnom čase.

Zapojte sa do potravinovej zbierky a pomôžte ľuďom v núdzi. Stačí, ak nakúpite trvanlivé potraviny alebo hygienické potreby a odovzdáte ich dobrovoľníkom v červených tričkách v 157 predajniach Tesco alebo na vyznačené miesta za pokladňou od 24. 11. do 27. 11. 2022.

Do zbierky sa môžete zapojiť aj cez Tesco Online nákupy z pohodlia domova až do Vianoc.

Do tohtoročnej zbierky sú zapojení aj dobrovoľníci cez Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku. Vyzbierané dary jedla a drogérie budú cez Evanjelickú diakoniu poskytnuté ľuďom v nepriaznivej životnej situácii - seniorom v Strediskách evanjelickej diakonie a núdznym v zborových diakoniach.

Nech Pán Boh ochraňuje dobrovoľníkov a dáva veľa ochotných darcov.