DETI TICHO PRED NÁSILÍM NEOCHRÁNI!

DETI TICHO PRED NÁSILÍM NEOCHRÁNI!

Práve dnes sa koná ôsmy ročník akcie s názvom „Bubnujeme, aby bolo detí lepšie počuť“, ktorá má aj tento rok 19. novembra 2021 symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Patronát nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto od roku 2014 vždy v novembri sa organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

Počas minulých ročníkov sa zapojilo do bubnovania viac, ako 62 000 detí a dospelých. Pre náročnosť situácie asi nebudeme bubnovať v uliciach, na dvoroch, či telocvičniach ani tento rok.

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 20 rokov. Už niekoľko ostatných ročníkov prebieha toto podujatie v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou MPSVR SR a ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím.

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.
18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

Svetová rada cirkví slávi dnešok ako svetový deň modlitieb za deti. Pridajme sa k mnohým a spolu zvolajme...
"Pane Ježišu, syn živého Boha, ty si poznal detské roky hravosti. Smial si sa a bezstarostne behal. Dnes si v uliciach s mnohými deťmi, ktoré namiesto toho, aby sa hrali, pochodujú a vyzývajú ostatných, aby zmenili systémy, aby ochránili svoju budúcnosť. Pomáhaj im aj nám, Bože náš.“

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.