Cesta veľkonočným príbehom

Cesta veľkonočným príbehom

V cirkevnom zbore v Žiline sme sa tento rok rozhodli zorganizovať veľkonočnú detskú besiedku trochu inak. Rozhodli sme sa, že pre deti a ich rodičov vytvoríme Cestu veľkonočným príbehom. Tento nápad nepochádza čisto z našich hláv, ale je dostupný na webovej stránke Truewayskids.com (https://truewaykids.com/sk/cesta-velkonocnym-pribehom/), kde je možné celú cestu bezplatne stiahnuť.

Pýtate sa čo to tá Cesta veľkonočným príbehom vlastne je? Pre deti a ich rodičov sme v miestom parku pripravili veľkonočné putovanie, ktoré pozostávalo z desiatich stanovísk. Na každom stanovisku bolo potrebné pomocou telefónu s internetom a čítačky QR kódov načítať kód, ktorý účastníkov cesty presmeroval na webovú stránku, kde zakaždým našli nahratú časť veľkonočného príbehu, text nahrávky a obrázok. S besiedkovým tímom sme sa rozhodli niektoré stanoviská obohatiť, a tak sme pridali aj zopár úloh, ktoré mali možnosť deti s ich rodičmi počas cesty splniť. Na poslednom stanovisku si mohli stiahnuť certifikát a maľovanku za úspešné absolvovanie veľkonočného putovania. K certifikátu a maľovanke sme pridali ešte nálepky, ktoré si mohli deti zobrať. Cestu sme pre rodiny nechali k dispozícii v priebehu Veľkonočnej nedele a pondelka, takže ju mohli absolvovať samostatne kedykoľvek sa vybrali na prechádzku. Ako pozvánku sme natočili aj krátke video (https://www.facebook.com/watch/?v=849952455733270), aby sme deti nadchli na veľkonočnú cestu už od začiatku – a teda, že boli nedočkavé! Vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku sme cestu vytvorili v jednom zo žilinských parkov a na ceste popri rieke Váh. Účastníkov sme požiadali o dôsledné dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. Rodičia na túto aktivitu reagovali pozitívne a s vďačnosťou, za čo sme veľmi radi aj my v besiedkovom tíme. Sme vďační Pánu Bohu za to, čo pre nás vykonal a chceli sme to aspoň takýmto spôsobom priblížiť aj našim deťom. Rovnako sme vďační za to, že sa Pán Boh o nás postaral a požehnal nám dobré počasie.  

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.