Blahoželanie jubilantom na Teologickej konferencii

Blahoželanie jubilantom na Teologickej konferencii JANA NUNVÁŘOVÁ

Súčasťou programu Teologickej konferencie od 25.- 27. 10. 2021 v Poprade bolo aj blahoželanie ordinačným jubilantom. Prítomní boli žiaľ len niektorí z nich.  

Výročia z roku 2020:
30 rokov od ordinácie... Slavomír Sabol

Narodil sa v Kukovej a maturitnú skúšku absolvoval po štúdiu na gymnáziu v Giraltovciach. V roku 1990 bol ordinovaný a nastúpil na svoje prvé kňazské miesto, ktorým bol CZ Ochtiná. Tu bol však iba dva mesiace, pretože bol SEBF vyslaný na ročný študijný pobyt do Mníchova. Po návrate pôsobil 6 rokov v Chmeľove a potom 11 rokov v bystrom, kde posledné dva roky zastával aj funkciu konseniora ŠZS. V roku 2008 bol zvolený za biskupa VD a túto funkciu vykonával 12 rokov. Po uplynutí druhého volebného obdobia v zmysle platných CPP zložil funkciu a nastúpil do CZ Marhaň, kde pôsobí ako zborový farár. Jeho syn Samuel je tiež ordinovaný duchovný.

35 rokov od ordinácie... Marcela Uhláriková

Pochádza z Košíc, kde na gymnáziu aj absolvovala maturitnú skúšku. Od svojej ordinácie v roku 1985 do roku 1991 pôsobila ako námestná farárka v Ladzanoch. Potom nastúpila do Kladzian, kde zotrvala 7 rokov. 5 rokov pôsobila v CZ Čankov a od roku 2003 slúži v CZ Chmeľovec.

40 rokov od ordinácie... Boris Mišina

Narodil sa v Palúdzke, v rodine evanjelického farára Jozefa Mišinu. Maturoval na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave. Po ordinácii v roku 1980 sa jeho prvým pôsobiskom stal CZ Dovalovo, kde pôsobil najprv 6 rokov ako námestný farár a potom 4 roky ako zborový farár. V roku 1990 odišiel do CZ Soľ, kde pôsobil ako námestný a neskôr zborový farár, no zároveň 5 mesiacov v roku 1994 ako konsenior a potom 4 roky ako senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. V roku 1998 odišiel do Bratislavy, kde bol zvolený za zborového farára. Rovnako ako v ŠZS aj tu sa stal najprv konseniorom (2007) a potom od roku 2008 seniorom BAS. Tejto funkcie sa dobrovoľne vzdal  v roku 2014. V roku 2018 ukončil aj aktívnu duchovenskú službu, no cirkvi slúži stále, dnes ako tajomník Generálneho biskupa ECAV. Jeho brat Igor je evanjelickým farárom a bývalým biskupom VD ECAV.

45 rokov od ordinácie... Tomáš Semko

Svetlo sveta uzrel v Nemcovciach. Absolvoval SVŠ v Prešove a potom SEBF v Bratislave. Po ordinácii v roku 1975 začínal ako seniorálny kaplán POS v Trenčíne. Potom nastúpil na výkon Základnej vojenskej služby a po návrate nastúpil ako námestný farár v Hontianskej Vrbici. Po necelom roku prešiel do Jura nad Hronom, kde pôsobil 3 roky. Od roku 1982 bol 14 rokov v Sabinove, kde posledné dva roky zastával aj funkciu konseniora ŠZS. V roku 1996 rozviazal pracovný pomer s ECAV a odišiel do EPS kde slúžil až do dôchodku.


Výročia z roku 2021:

40 rokov od ordinácie... Ľubica Sobanská

Pochádza z Popradu-Veľkej a v Poprade absolvovala aj stredoškolské štúdium a to na Strednej ekonomickej škole. Po maturite dva roky pracovala ako účtovníčka, až kým nezačala študovať na SEBF, ktoré ukončila v roku 1981. Hneď v tom roku nastúpila ako kaplánka v Jelšave. Neskôr bola v tomto zbore zvolená za zborovú farárku  a v roku 1991 ju zvolili za konseniorku. V CZ Jelšava pôsobila do konca septembra 1993. Od októbra 1993 bola menovaná do CZ Slovenská Ves, kde slúži dodnes. V roku 1999 bola menovaná za predsedu vnútromisijného výboru Východného dištriktu a v tejto službe zotrvala do roku 2006.

30 rokov od ordinácie... Iveta Korenková

Narodila sa v Spišskej Sobote a maturovala na gymnáziu v Poprade. Po ordinácii v roku 1991 začínala ako kaplánka v CZ Koceľovce, kde chvíľu pôsobila aj ako námestná farárka. Od marca roku 1994 však prešla do CZ Hnúšťa, kde pôsobí dodnes.


DIAKONI, ktorí si pripomínali 30. výročie v službe cirkvi

Ján Belica

Narodil sa v Likieri (v tom čase okres Hnúšťa). Absolvoval Strednú priemyselnú školu hutnícku v Tisovci a po maturite takmer 20 rokov pracoval v chemickom a strojárenskom priemysle. V roku 1989 sa prihlásil na diakonský kurz, ktorý v roku 1991 ukončil a odvtedy až do roku 2014 pôsobil ako diakon v CZ Rimavská Píla.

Martin Dudáš

Narodil sa v Ružomberku. Po skončení štúdia na SOU pracoval ako automechanik a vodič z povolania. V rokoch 1989-1991 absolvoval diakonský kurz a po ordinácii bol v roku 1995 vymenovaný za diakona v CZ Ochtiná, kde pôsobí dodnes.

Anna Gabčanová

Narodila sa v Púchove, kde absolvovala aj SOU potravinárske a takmer 15 rokov pracovala ako predavačka potravín v štátnom podniku Zdroj. V roku 1989 nastúpila na diakonský kurz a po jeho skončení pôsobila chvíľu ako diakonka v CZ Príbovce a potom takmer 30 rokov v CZ Ladzany. Jej syn Štefan je tiež evanjelickým duchovným, toho času v Drienčanoch.

Milan Kapitáň

Narodil sa v Liptovskom Mikuláši. Stredoškolské štúdium absolvoval na SOU drevárskom v Liptovskom Hrádku, kde pokračoval dvojročným nadstavbovým štúdiom, ukončeným maturitou. Tri roky pracoval v štátnom podniku Linapo ako nábytkový stolár a popri práci si robil diakonský kurz. Tento ukončil v roku 1991 a bol najprv na krátku dobu menovaný za diakona do Kráľovej Lehoty, odkiaľ odišiel do Mníška nad Hnilcom, kde pôsobil 7 rokov. Od roku 1998 pôsobí v CZ Žehňa. Jeho dcéra Simona Devečková je tiež evanjelickou duchovnou, toho času kaplánkou v Poltári.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.