20. výročie posvätenia modlitebne v Kojaticiach

20. výročie posvätenia modlitebne v Kojaticiach

V nedeľu 1.8.2021 sme si vo fílii Kojatice (CZ Prešov) pripomenuli  20. výročie posvätenia modlitebne. Malá modlitebňa sa v tento slávnostný moment naplnila nielen veriacimi, ale najmä Božím slovom a oslavnou piesňou.

História sa zopakovala a pred oltárom opäť stáli tí, ktorí tam stáli aj pred 20. rokmi. Emeritný biskup Igor Mišina, ktorý zvestoval Božie Slovo a posviacal modlitebňu, zborový farár Ondrej Koč a tiež brat farár Pavol Kušnír, rodák z Kojatíc. Nechýbali ani senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu a  zborový farár Martin Chalupka a takisto aj sestra farárka Lenka Wagnerová, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou modlitebne počas celého roka. Prítomných pozdravil aj hosť Roman Pawlas z partnerskej ECAV v Poľsku.

Počas slávnostných služieb Božích zazneli nielen srdečné pozdravy hostí, ale aj história modlitebne, spomienky na čas výstavby a na všetkých, ktorí vtedy priložili ruky k dielu. Do programu prispel aj zborový spevokol Sion, krátkou básňou a piesňou deti z Kojatíc a taktiež Oľga Adamkovičová svojou básňou napísanou k tejto príležitosti.  

Po Službách Božích sa všetci zúčastnení presunuli do neďalekej sály obecného úradu, kde bolo pripravené pohostenie. Tento vzácny a požehnaný deň sme ukončili milým posedením, ktoré bolo naplnené radosťou z možnosti stretnúť sa, zaspomínať si na ochotu a obetavosť miestnych veriacich, ale najmä prežiť spolu vzácny čas povzbudenia do ďalších dní.

Miroslava Karnišová, Foto: Ondrej Macej

Galéria k článku

Ondrej Macej
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.