Zomrel brat farár Miroslav Hvožďara st.

Zomrel brat farár Miroslav Hvožďara st.

S ľútosťou oznamujeme, že brat farár Miroslav Hvožďara st. nás predišiel do večnosti. S láskou spomíname a smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.  

Narodil sa v Starej Turej, ordinovaný bol v roku 1959 v Prešove. Rok po ordinácii uzavrel v Kostolnom manželstvo. Po ordinácii pracoval krátko ako ošetrovateľ na chirurgii v nemocnici v Myjave. Jeho prvým pôsobiskom sa stal CZ Nové Mesto nad Váhom, kam nastúpil až v roku 1962 ako kaplán. Po roku odišiel do Trenčína, kde bol tiež kaplánom 1 rok. Od roku 1964 pôsobil 12 rokov v CZ Slavošovce, potom 10 rokov v CZ Hlboké a napokon 15 rokov v CZ Záriečie, kde v rokoch 1994-2001 zastával aj funkciu konseniora. V roku 2001 odišiel do CZ Senica-Čáčov, kde pôsobil už aj ako dôchodca až do roku 2016. 


Pozrite si aj príhovor brata farára Hvožďaru st. z Teologickej konferencie 1.- 3. 10. 2019 v Poprade pri príležitosti blahoželania ordinačným jubilantom. Brat farár si vtedy pripomínal 60. výročie svojej ordinácie.


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.