Zbierka pre Moravu trvá do 26.7.2021

Zbierka pre Moravu trvá do 26.7.2021

Bratia a sestry, k dnešnému dňu sa pre našich bratov a sestry na Morave po ničivom tornáde podarilo vyzbierať sumu približne 21 500€. Príspevky stále prichádzajú a my už dnes ďakujeme všetkým štedrým darcom a povzbudzujeme aj ostatných. Zbierka trvá do 26. júla 2021. O jej výsledku vás budeme informovať.

Finančný príspevok môžete poslať na účet Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku: SK 55 0200 0000 0013 6875 6257 a pod variabilným symbolom: 663 400, ktorý má názov: Pomoc Moravektorý bol zriadený na pomoc ľuďom zasiahnutých ničivým tornádom.
K dispozícii je aj QR kód.