Vyšlo novembrové číslo časopisu Cestou Svetla

Vyšlo novembrové číslo časopisu Cestou Svetla

Cestou Svetla v novembri – to sú i tri strany k Martinovi Lutherovi a k jeho manželke Kataríne von Bora. Prečítajte si ich – možno sa dozviete, čo ste nevedeli, možno vám Lutherove myšlienky (opreté ako inak než o Bibliu) prehovoria do života práve teraz...

A nielen do clivých novembrových dní dobre padnú verše z básne Michala Slavku Božia brána:

Na Božiu bránu klopať treba,

skôr než sa zmrkne, zošerí...

Len klopať snažne a sa nebáť,

neodísť sklesle od dverí.

 

Boh drží Svoje zasľúbenia,

len dušu vierou upokoj.

Keď bude súžba navršená,

otvorí On ti domov svoj.


  • Časopis Cestou Svetla si je možné zadovážiť i skrze svoj cirkevný zbor.
  • Cena za jedno číslo je 0,60 €, predplatné na celý rok je 7,20 €.
  • Objednávky prijíma administrácia: Ján Jančo, Dlhá 18/1, 935 32 Kalná nad Hronom; tel. 036 639 5181; mobil 0905 166 598; jankojanco@gmail.com.